Voedselakkoord Westerkwartier

PERSBERICHT

Vruchtbare kennismakingsbijeenkomsten Voedselakkoord Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier wil de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact ervan verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord Westerkwartier. Het Voedselakkoord is er voor iedereen in de voedselketen, van boer tot school, van verwerkende industrie tot moestuinvereniging. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen met mensen uit het gebied de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.

Op 1 en 3 september zijn hiervoor de startbijeenkomsten georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Op beide avonden benadrukte wethouder Elly Pastoor het nut van een Voedselakkoord en sprak haar waardering uit dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn om het samen op te zetten. In het Westerkwartier zijn zoveel mooie initiatieven die allemaal op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan onze gezondheid, de leefbaarheid en de economie. Ondanks de geldende RIVM-richtlijnen zijn er aan de tafels mooie verbindingen gelegd en waren er goede discussies. De thema’s konden in een veel breder perspectief gezet worden doordat er een heel gemêleerd gezelschap aanwezig was. Het gezelschap in de zaal onderstreepte dat er zo veel mooie initiatieven zijn en dat verbinding en samen speerpunten bepalen wenselijk is. We kunnen dan ook terugkijken op twee vruchtbare kennismakingsbijeenkomsten.

Kooksessies
De komende weken gaat een selectie van de aanwezigen samen met de gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de belangrijkste thema’s verder uitwerken tijdens kooksessies. Dit zijn geen werkelijke kooksessies, maar dit is een sessie waarbij ambities en realistische doelen opgesteld gaan worden.

Wilt u meer lezen over het Voedselakkoord? Ga dan naar www.voedselakkoord.nu