1 mei viering PvdA afdelingen Hogeland en Westerkwartier

Op Maarhuizen, nabij Winsum, was dit jaar de prachtige locatie waar de 1 mei viering plaatsvond van de afdelingen Hogeland en Westerkwartier van de PvdA. Leden van GroenLinks waren ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd en aanwezig.

De mooie traditie van de 1 mei viering werd ingeleid met het zingen van de Internationale.

Vervolgens werden de jubileum speldjes uitgereikt door de voorzitters Jan Willem Nanninga van het Hogeland en Jelle Veenstra van het Westerkwartier aan leden die al tientallen jaren de partij trouw zijn, waaronder een lid die al 65 jaar lid is.

Gerard Beukema was onder andere oud-gedeputeerde in de provincie Groningen, en oud-burgemeester van Delfzijl en Eemsmond.

Hij stond bij zijn 1 mei toespraak stil bij Jan Schaper, één van de grondleggers van de voorganger van de PvdA, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Jan Schaper is het symbool van de onvermoeibare strijder voor arbeidsrechten.

Ook vandaag de dag hebben we te maken met grote onrechtvaardigheden op de arbeidsmarkt. Die voltrekken zich vooral aan de onderkant, waar flexibele arbeidscontracten en arbeidsmigratie hand in hand gaan. Meer en meer zijn delen van onze economie afhankelijk van arbeidsmigranten.

Verder zullen we als PvdA samen met GroenLinks een doorwrochte visie op arbeidsmigratie moeten hebben. Dit als tegengas voor de ongenuanceerde geluiden over massa-immigratie die thans uit Den Haag tot ons komen.

Ralph du Long staat op de 13e plaats op de lijst van GroenLinks-PvdA voor de verkiezingen van het Europees Parlement, die op 6 juni in ons land plaatsvinden. Hij was internationaal mensenrechten trainer in onder meer Rusland, de Baltische Staten en Oekraïne.

Ralph is jarenlang betrokken geweest bij de Civil Society van de Europese Unie waarvoor hij mensenrechtenbijeenkomsten en -trainingen verzorgde binnen de Baltische Staten.

Hij schetste ook de ontwikkelingen in Rusland, een land waar hij jarenlang bezoeken aan bracht in het kader van de Stichting Dialogue Progress. Deze stichting werd door de Russische Doema uiteindelijk als ongewenst verklaard omdat het de Russische verkiezingen zou hebben beïnvloed. Het betekende voor hem een direct, dwingend vertrek uit Rusland.

Inmiddels is de situatie in Oekraïne door de bezetting van de Krim en het oostelijk deel van Oekraïne in 2014 en de inval van Rusland in februari 2022 drastisch gewijzigd. Ralph is nu direct betrokken bij hulp-transporten naar het Oekraïense front. Hulptransporten, die worden georganiseerd door Hope for Ukraine, een organisatie waar ook het Dagblad van het Noorden geld voor inzamelt.

Naast deze fysieke steun, zo sloot Ralph zijn betoog af, blijft Oekraïne de morele steun uit Europa nodig hebben. En Europa zal zijn positie in de wereld grondig moeten versterken, ook op het terrein van defensie. De veiligheid van Europa zal één van de speerpunten zijn bij de komende Europese verkiezingen.

Alje Bolhuis gaf de bijeenkomst muzikale kleur door enkele van zijn prachtige Groningse liedjes ten gehore te brengen over onder andere het Reitdiep, Baflo en Winsum aangevuld met het voordragen van enkele van zijn gedichten.

En zo kwamen onze eigen regio, de landelijke en internationale politieke vraagstukken en de indrukwekkende historie van onze partij allemaal samen op deze wederom mooie 1 mei bijeenkomst Op Maarhuizen.

Pieter Veenstra