Regionale Energie Strategie…een opgave en een kans!

De RES biedt veel kansen voor de provincie Groningen, alsmede ook voor de regio Westerkwartier.
Echter, waar we soms ook tegenaan lopen is de uitvoering van het beleid. Immers in de verduurzaming hebben we nog wel een inhaalslag te gaan en dat verdient een gedreven aanpak.

Met deze RES toont de provincie Groningen een behoorlijke ambitie en zeten we onszelf in een unieke positie. Groningen wil braafste jongetje van de klas zijn, en een grote bijdrage leveren. Westerkwartier levert verhoudingsgewijs een beperktere bijdrage. Deze insteek vinden wij terecht. Als Westerkwartier moeten wij zeker onze verantwoordelijkheid nemen, maar hoeven wij, wat ons betreft, niet voorop te lopen. Wat ons betreft is de insteek, je verantwoordelijkheid nemen en een fundamentele bijdrage leveren.

Maar als het noorden als “landleverancier” wordt beoogd, dan moeten de onderliggende afspraken met het rijk zeer scherp ingestoken worden. En er moet nadrukkelijk gekeken worden naar compensatie richting de inwoners, niet alleen in financieel opzicht maar ook nadrukkelijk qua leefomgeving. In het gasdossier zien we dat deze verantwoordelijkheid vanuit het kabinet lastig is om in te vullen. De enigszins behouden insteek van het Westerkwartier t.o.v. andere Groningse gemeenten ondersteunen wij dan ook.

Daarnaast moeten we inzetten op bindende afspraken over langlopende subsidies met het Rijk. Niet alleen voor provincies en gemeenten, maar ook rechtstreeks voor onze inwoners. Er loert nog een ander gevaar. Op dit moment wordt er veel ingezet op het opwekken van elektriciteit. Hierdoor dreigt er een overcapaciteit aan elektriciteit , waardoor de prijs van stroom nog goedkoper wordt, en hierdoor het minder interessant wordt om hierin te investeren. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor inwoners.En nog een paar belangrijke punten die we zeker willen benoemen:
1.We moeten vol blijven in zetten op energiebesparing, we moeten juist inzetten op de vraagkant om de energiebehoefte te verlagen, dat heeft uiteindelijke een beter effect op de leefomgeving . (misschien iets minder windmolens?)
2.En daarnaast moeten we innovaties ruimte geven om zich te ontwikkelen, we kunnen best wat tijd winnen, door te investeren in het beperken van de energievraag en tegelijkertijd te investeren in de energieopwekking in onze provincie.
3.We zien ook nog een behoorlijke opgave in de communicatie. Qua duurzaamheid zijn inwoners redelijk op de hoogte, maar wanneer we het op straat over de RES gaan hebben, weet bijna niemand waar het over gaat: “ja iets met klimaatakkoord toch?” Daar ligt zeker nog een opgave.
4.Die opgave komt ook qua uitvoering nog in het gedrang. Immers we hebben handen nodig om deze ambitie uit te voeren. Nu weten we natuurlijk nog niet wat de gevolgen van de coronacrisis voor onze arbeidsmarkt betekent, maar we zien hier wel kansen.
Kortom; de RES een prima insteek, maar college maak gebruik van deze unieke positie om deze revolutie voor iedereen betaalbaar, haalbaar en leefbaar te maken!