Het Digitale Energie Café

Afgelopen donderdag had de PvdA fractie de heer Evert Blansjaar op visite. Allereerst om ons ook even bij te praten over de Regionale Energie Strategie en de stand van zaken. Het sloot natuurlijk mooi aan bij de bijeenkomst die we eerder deze week hadden vanuit de provincie over de RES, maar nu konden we mooi even de diepte ingaan.

Ook omdat de heer Blansjaar sinds twee jaar bij de Groninger Energie Koepel (GREK) werkt, en betrokken is bij twee lokale energiecoöperaties in het Westerkwartier, willen we graag weten hoe onze eigen lokale duurzame strategie op de kaart staat. Leeft het wel onder de inwoners?

En dat is waar onze gezamenlijke zorg ook ligt. Ondanks de inzet van de 14 energiecoaches in onze gemeente, zijn we er nog lang niet. Op termijn zouden dat er eigenlijk één in elk dorp moeten zijn. En deze energiecoaches zou dan bijvoorbeeld energiecafés kunnen organiseren, om de mensen zoveel mogelijk te betrekken.

Een andere zorg is het werken aan draagvlak Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om op bepaalde gebouwen een grote hoeveelheid zonnepanelen neer te leggen. Daarnaast is er volgens de heer Blansjaar best wel draagvlak voor kleine molens op lokaal niveau; ”Als inwoners weten dat de molen een eigendom van de gemeenschap wordt, dan creëert dat draagvlak. De financiële participatie van burgers is ook een punt van zorg, dat zou 50% moeten zijn maar valt in de praktijk tegen, maar uiteindelijk zorgt dat ook voor meer draagvlak onder de inwoners”.

Al met al een hebben we nog een lange weg te gaan, en zeker bij de ontwikkeling van de warmtevisie 2021 is het heel belangrijk om alle inwoners te betrekken, want dat gaat zelfs verder, tot achter de voordeur.

Namens de gehele fractie,

Mark Veenstra