Gemeente Westerkwartier biedt klussen actief aan bij lokale ondernemers

 

Jaarlijks besteed de gemeente Westerkwartier een groot gedeelte van haar taken voor werkzaamheden, leveringen en diensten uit aan de markt. Er staat een overzicht van de beoogde inkooptrajecten op www.westerkwartier.nl/ondernemen. Lokale ondernemers kunnen op deze manier kennisnemen van inkooptrajecten waar ze op kunnen inschrijven.

Samenwerking raadsleden, lokale ondernemers en gemeente Westerkwartier
Voor lokale ondernemers is het belangrijk dat zij aan de gemeente kenbaar kunnen maken dat zij belangstelling hebben deel te nemen aan inkooptrajecten van de gemeente. De fractie VVD Westerkwartier en de fractie Sterk Westerkwartier hebben een motie ingediend om de mogelijkheid te onderzoeken een belangenregistratietool in te richten, waarop lokale ondernemers zelf hun goederen en diensten kenbaar kunnen maken. Inmiddels is er op de website van de gemeente Westerkwartier een belangenregistratieformulier beschikbaar.

Wethouder Elly Pastoor: “Waarom iets van ver halen als het ook dichtbij kan? De gemeente vindt het belangrijk dat de werkzaamheden die zij uitbesteedt of de zaken die zij aanschaft zoveel mogelijk via lokale ondernemers in te kopen. Deze middelen maken het lokale ondernemers makkelijker opdrachten voor de gemeente uit te voeren.”

Informatiebijeenkomst
De gemeente Westerkwartier gaat in mei een online informatiebijeenkomst  organiseren voor de lokale ondernemers om uitleg te geven over wat aanbesteden nu precies inhoudt. Aan welke wet- en regelgeving dient een gemeente zich te houden en hoe ziet het inkoop-en aanbestedingsbeleid van de gemeente Westerkwartier eruit? Wat kan een ondernemer van de gemeente verwachten als hij zijn belangstelling heeft geregistreerd? Welke kansen biedt de eigen gemeente aan haar bedrijven? Wat moet je als ondernemer doen als je wilt deelnemen aan een aanbesteding?

Zodra de datum van de informatiebijeenkomst duidelijk is maakt de gemeente dit bekend.