5 maanden Gemeente westerkwartier

Rianne Vos

Ruim 5 maanden gemeente Westerkwartier. Een uitdagende opgave voor de organisatie, voor de raad, voor het college en voor onze fractie. Verschillende culturen, verschillende werkwijzen, verschillende vormen van politiek bedrijven. Op alle fronten staat kennismaking, samenwerking en ontwikkeling centraal. Het afgelopen half jaar is erg hard gewerkt op de verschillende fronten om de nieuwe gemeente een goede start te geven. En is dat gelukt? Wij vinden van wel. Gaat alles al helemaal goed, nee zeker niet maar we liggen op koers. Qua “politieke onderwerpen” was het de afgelopen maanden nog vrij rustig. Het college werkt het coalitieakkoord uit en wij kijken dan ook uit naar de presentatie van de perspectiefnota. Mark en Sandra gaan in hun tekst nader in op de aspecten die wij hebben benadrukt die wij graag terug willen zien in deze perspectiefnota.

En ook als fractie liggen wij op koers. Met een mooie samenstelling qua diversiteit in achtergrond en ervaring zijn we complementair aan elkaar. Naast de fractie hebben wij een steunfractie welke waardevol is. We kunnen het werk verdelen maar mooier nog we kunnen elkaar inspireren en versterken en daarin vinden we elkaar steeds beter. Daar waar we in het begin nog vaak spraken over “wij deden dat altijd zo” verwijzend naar de fracties en raden in voormalig gemeenten doen we het als Westerkwartier-fractie “nu zo”. Bij onze fractievergadering sluit altijd een vertegenwoordiging van het bestuur aan, een waardevolle bijdrage m.b.t. de samenwerking en afstemming tussen fractie en bestuur. Op 16 mei werd vanuit de leden een “achterban-discussie” georganiseerd. Deze avond ging onze fractie in gesprek met leden over diverse onderwerpen. Wij hebben dit gesprek als zeer waardevol ervaren. Het is voor ons van groot belang om gevoed en geïnspireerd te worden, een benen op tafel sessie is daarvoor een uitstekende manier en krijgt wat ons betreft dan ook zeker een vervolg. Als fractie hebben wij een duidelijke ambitie uitgesproken om actief leden, organisaties, ondernemers en inwoners te betrekken, te spreken en te bezoeken. Dit doen we o.a. door in samenwerking met het bestuur te kijken naar “contactpersonen” vanuit ons leden binnen de verschillende dorpen met wie we in gesprek gaan over de opgaven die binnen de dorpen spelen. Daarnaast schuift er bijna bij elke fractievergadering wel een gast aan die ons informeert over een onderwerp, activiteit etc. Daarnaast zijn we regelmatig op pad, in gesprek met bewoners, dorpsbelangen, organisaties, verenigingen etc. Juist die verbinding actief blijven zoeken blijft een belangrijke opgave voor ons. Veel tijd gaat op aan het voorbereiden van de raadsoverleggen en vergaderingen en de “vaste” raadsactiviteiten. Maar we zijn er ons gedegen bewust van dat juist de verbinding, de input voor ons van groot belang is om ons raadswerk goed in te kunnen vullen. Wij blijven deze verbinding zoeken maar nodigen u ook van harte uit om ons uit te nodigen, te voeden en te inspireren.