Duurzaam : Gewoon dóen, dicht bij huis

PvdA – ENERGIECAFÉ IN ZUIDHORN

Myra Eeken-Hermans en Klaas Jan Noorman

Duurzaam is eigenlijk goedkoop. Je kunt met een lokale windmolen of zonnepark geld overhouden voor leuke dingen in je dorp. Samen beslissen over zo’n investering maakt mensen tot mede-eigenaar. Wees flexibel en zorg dat schaduwkanten – landschappelijk, lawaai – niet overheersen. Dan zijn er mogelijkheden zat voor lokale projecten waaraan iedereen kan meedoen. Gewoon doen dus.

Met zo’n 35 aanwezigen was het Energiecafé in Café Balk te Zuidhorn misschien niet zo druk beklant maar informatief was het wel. De vijf sprekers gaven een mooi doorkijkje van waar het naar toe moet. Lector Energietransitie van de Hanzehogeschool Klaas Jan Noorman gaf de introductie: de opwarming van ons klimaat kan extreme gevolgen krijgen. Als het bij 2 graden opwarming blijft, oké, maar als die opwarming doorschiet naar 3 of zelfs 7 graden, dan is dat dramatisch. Er moet dus wat gebeuren, hoe ingewikkeld ook. Onmogelijk? Welnee, de overgang naar aardgas in de jaren ’60 vond in 7 jaar plaats. De Amerikanen zetten in minder dan tien jaar de eerste mens op de maan! Het kan allemaal, maar … we moeten samen wel een beetje tempo maken.

Henk Vellinga

Lokaal, sociaal en duurzaam

Willem Bouma

Noorman maar ook de andere inleiders geloven in lokale, sociale en duurzame initiatieven. Lokaal zodat mensen zelf weer over hun energiehuishouding kunnen beslissen. Sociaal omdat je met wind en zon geld kunt overhouden voor allerlei sociale projecten. Duurzaam omdat je lokaal heel goed zelfvoorzienend kunt zijn. Ooit actief tegenstander van windmolens in Oost-Groningen, stelde Willem Bouma dat als voorwaarde: als het dan niet anders kan, zorg dan dat iedereen profiteert van alternatieve energie. Henk Vellinga van de stichting Dorpsmolen Roordahuizen gaf aan hoe drie Friese dorpen al 25 jaar energie opwekken. Hun molen laat het dorp weer glimmen, aldus Vellinga, want ondanks de krimp levert wind opbrengsten op waarmee het dorp in voorzieningen kan investeren. Een trotse Vellinga gaf een heleboel voorbeelden.

Anne Vogt

We gaan het gewoon doen!

Anne Vogt van de Energiecoöperatie Midwolde wees op een ander voordeel: wie lid is van de coöperatie beslist niet alleen mee maar verdient zijn investering ook terug. Vogt noemde een rendement van 3% jaarlijks. Kom daar maar es om bij de bank. Jan Leistra van de woningbouwcorporatie Wold&Waard koos als uitgangspunt: natuurlijk is energiebesparing een moeilijk project, maar we gaan het gewoon doen! Intussen hebben de eerste projecten resultaat opgeleverd: het gasverbruik is met 8% gedaald ; de CO2 uitstoot is 10% lager komen te liggen, aldus Leistra. De corporatie wil de komende jaren 1000 woningen verduurzamen, doel is ‘nul op de meter’. Voorwaarde is steeds dat de huurders meedoen: daarom mogen de woonlasten niet omhoog. Niet makkelijk in een periode van stijgende bouwprijzen en de rijksoverheid die de corporaties financieel kort houdt.

Jan Leistra

Veel wortel, maar ook een beetje stok

Hoe komt zo’n proces van verduurzaming op gang? Het zou niet goed zijn alles van de overheid te verwachten, aldus de inleiders, ook al is dat de sociaal democratie niet vreemd. Initiatieven van onderop, dat is de mooiste route. Maar als initiatieven uitblijven? We hebben wel haast.

De overheid kan : stimuleren, doelen stellen, op gang brengen, faciliteren, maar moet voorkomen dat het vrijblijvend wordt. Veel wortel dus, maar ook een beetje stok. Het zou mooi zijn als B&W, de gemeenteraad en daarbinnen onze fractie op dit punt snel met initiatieven komen. Mooie voorbeelden zat.