AED’s gezocht

                     

Dat een AED (Automatische Elektrische Defibrillator) belangrijk is bij een reanimatie om hartdood te voorkomen is gelukkig geen discussie meer. Maar een AED achter een gesloten deur is slechts beperkt inzetbaar en is niet publieke toegankelijk. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk AED apparaten in een buitenkasten hangen en aangemeld zijn bij Groningen Hartveilig  / HartslagNu. Alleen dan zijn de apparaten bekent bij de Meldkamer Noord Nederland en kunnen ze bij een melding van reanimatie worden  ingezet.

Het is al weer zes jaar geleden dat de PvdA fractie van Marum een facebook actie startte om zicht te krijgen op het aantal AED’s die aanwezig waren. Dit resulteerde in 27 AED’s waarvan er slechts één aangemeld was voor het publieke netwerk. Vervolgens hebben we een motie ingediend met als resultaat dat de gemeente Marum een jaar later beschikte over een vrijwel dekkend netwerk. De laatste witte plek is onlangs door een burgerinitiatief opgelost.

De situatie in het Westerkwartier is inmiddels gelukkig veel positiever. Op dit moment zijn ruim 100 AED apparaten publiekelijk beschikbaar, daarnaast zijn 30 AED’s aangemeld en beperkt inzetbaar. Ook zijn er ruim 1100 hulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een reanimatie.

Toch zijn er nog plaatsen waar geen AED’s zijn of AED’s die niet bekend zijn bij Groningen Hartveilig/ HartslagNu en de Meldkamer. Het gaat om de volgende plaatsen.

Feerwerd,           geen AED bekend

Niehove,             geen AED bekend

Niezijl,                 geen AED bekend

Lauwerszijl          geen AED bekend

Pieterzijl              geen AED bekend

Saaksum              geen AED bekend

Sebaldeburen     geen AED bekend

Grootegast         Slechts één AED bekend.

Dit wil niet zeggen dat het verder dik voor elkaar is. Grootegast en Sebalderuren lijkt een probleem, In Leek in de omgeving van de Lindeborg en in Zuidhorn – Oostergast zijn witte plekken. Ook in Oldehoven is maar één AED bekend. Een ander probleem is ons dunbevolkte buitengebied. Met name in het Middag Humsterland en het poldergebied onder Grootegast komen geen AED’s voor. We denken wel dat op een aantal plekken AED’s aanwezig zijn maar dat deze niet zijn aangemeld.

Wat willen we. De PvdA fractie wil een zo’n dekkend mogelijk  AED Netwerk in onze gemeente. Dekkend in de woonkernen (in een cirkel van 1500 meter is tenminste één AED) en zoveel mogelijk apparaten in het buitengebied. In eerste instantie doen we dit via het Rode Hart, ook zullen we Facebook inzetten voor een zo groot mogelijk bereik.

Op de bijgevoegde kaartjes kun je zien waar apparaten aanwezig zijn. De groenen tekens zijn AED’s in buitenkasten, dus 24 uur per dag bereikbaar. De rode tekens zijn AED’s in een besloten omgeving, dus met name tijdens de werkuren inzetbaar

Met dit artikel vragen we onze leden om rond te kijken en ons te melden waar AED apparaten aanwezig zijn. We zullen deze gegevens naast die van HartslagNu leggen in de hoop dat we een aantal apparaten vinden die nog niet bekend zijn.

Vervolgens zullen we een actie  opzetten zodat deze apparaten  onderdeel worden van het publieke netwerk, maar dat is de volgende stap.

Vast dank voor jullie hulp

Reactie graag naar

Hans Koenders

Hans.Koenders@raad.westerkwartier.nl

Of via de App 06 24817674

De AED’s in Marum West en Noordwijk staan nog niet op het kaartje.