Peuters langer naar Peuteropvang

Peuters Westerkwartier langer naar peuteropvang voor goede voorbereiding basisschool

De gemeente Westerkwartier wil dat kinderen nog beter voorbereid naar de basisschool gaan.  Hiervoor wil de gemeente het aantal uren uitbreiden dat kinderen naar de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)  kunnen en de kwaliteit van de opvang verhogen. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.

Peuteropvang

Peuters kunnen vanaf twee jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier. Bij de peuteropvang kunnen peuters nu nog 2 dagdelen van 3 uur per week  komen spelen en voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand bieden de voorschoolse voorzieningen in samenwerking met het consultatiebureau en de gemeente twee extra dagdelen op de peuterspeelzalen aan. Veel kinderen maken hier al gebruik van maar dat kan nog meer.

“Wethouder Elly Pastoor: “ Voorschools onderwijs op de peuteropvang is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen een speels en leerzaam programma aangeboden met een aantal vaste activiteiten. Daarnaast krijgen ze contact met andere kinderen. Kinderen leren van elkaar en praten met elkaar. Daardoor gaan ze beter luisteren  en spreken. Die taalkennis komt goed van pas als ze naar de basisschool gaan. Daarom willen we hier ook zo vroeg mogelijk extra in investeren.”

Urenuitbreiding

Het college stelt de raad voor het aantal uur dat peuters naar de peuteropvang kunnen uit te breiden naar 8 uur per week en voor peuters met een ontwikkelingsachterstand naar 16 uur per week. Daarnaast wil het college een kwaliteitsverhoging doorvoeren voor de voorschoolse educatie zodat kinderen goed voorbereid op de basisschool aankomen. Bijvoorbeeld door extra activiteiten aan te bieden en materialen aan te schaffen. Daarnaast krijgen medewerkers meer tijd om voor te bereiden, ouders te betrekken en samen te kunnen werken met school. In het najaar wordt dit voorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Tegemoetkoming kosten

Aan de peuteropvang is een ouderbijdrage verbonden. Ouders met een minimuminkomen kunnen geld  van de gemeente hiervoor krijgen. Dit minimuminkomen is maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm. Als de raad ermee instemt wordt het minimuminkomen verhoogd naar 130 %. Voor een financiële tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. nr. 140594. U kunt vragen naar een medewerker inkomen van het Team Ondersteuning Mens & Gezin.

Kijk voor meer informatie over de locaties en de tegemoetkoming  op www.westerkwartier.nl/peuteropvang