Bereikt coalitieakkoord en voorgedragen wethouders

De formerende partijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Sterk Westerkwartier hebben een akkoord bereikt tijdens de coalitiebesprekingen.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil aan de slag gaan met het coalitieakkoord “Het gaat verder in Westerkwartier: veerkrachtiger, innovatiever en socialer”. De fractievoorzitters van de fracties uit de coalitie zullen het coalitieakkoord toelichten tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli vanaf 19.30 uur in de Raadzaal in Zuidhorn. Vervolgens kunnen de overige raadsleden hierover vragen stellen.

Er zijn vijf kandidaat-wethouders voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen en de formatieperiode. Het gaat om: Marjan Sijperda en Hans Haze (beiden VZ Westerkwartier), Bert Nederveen (ChristenUnie), onze gezamenlijke kandidaat Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) en Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier).

Klik voor meer informatie op agenda raadsvergadering 13 juli 2022.