PvdA en GroenLinks stemmen onder applaus in met coalitieakkoord!

Tijdens de algemene ledenvergadering van PvdA Westerkwartier en GroenLinks Westerkwartier in dorpshuis De Rotonde in Niekerk hebben de leden van beide partijen bij acclamatie en onder applaus ingestemd met het coalitieakkoord “Het gaat verder in Westerkwartier: veerkrachtiger, innovatiever en socialer”.

Morgen, woensdag 13 juli 2022, moet het akkoord van de coalitiepartijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en Sterk Westerkwartier nog door de raad worden bekrachtigd en moeten de wethouders worden geïnstalleerd. En daarna kan het werk voor de nieuwe raadsperiode van start gaan.