Meer aandacht voor sociale woningbouw

Meer aandacht voor sociale woning bouw – discussie avond over betaalbaar wonen

‘Huurders hebben weinig invloed op de prijzen, allen op de thermostaat’, grapte PvdA fractievoorzitter Hans Koenders in zijn inleiding over betaalbaar wonen op 2 november ’17. Het mag duidelijk zijn dat Koenders dat niet als een pluspunt beschouwde die verder pleitte voor meer aandacht voor de bouw van nieuwe huurwoningen.

Jan Westerlaan van het Huurdersplatform pleitte voor een aantal concrete aandachtspunten, zoals het meer bouwen voor jongeren en senioren. Ook zou de rioolheffing via de gemeente moeten lopen en niet via de huur, zodat overleg en via de bijzondere bijstand compensatie mogelijk zijn. Jelle Jan Reitsma (projectleider bij Hendriks bouw en ABC NOVA in Assen) bracht in een creatieve bijdrage naar voren dat goedkoper bouwen haast niet kan … maar kwam toch met een reeks voorstellen om wonen betaalbaar te houden.

Na de pauze ontspon zich een geanimeerd debat tussen de aanwezigen onder wie vertegenwoordigers van woningbouw corporatie Wold&Waard.

De discussie avond vond plaats in het kader van het samenstellen van een verkiezingsprogramma door de PvdA.

Voor een verslag : zie de knop Verkiezingen en dan Verslagen themabijeenkomsten.

 

 

https://www.pvdawesterkwartier.nl/