Hoe organiseer je solidariteit?

In de zorg vindt de grootste stelselherziening aller tijden plaats. De samenleving is zijn zelforganiserend vermogen kwijt geraakt, zorg werd een voorziening, ingevuld door professionals en niet meer iets van mensen zelf, in hun eigen netwerken van familie en vrienden. Nederland is daarin doorgeschoten, het moet en het kan anders. Steek het geld in de mensen, niet in de voorzieningen en gebouwen!

Dat was de boodschap van Erik Dannenberg, directeur van Divosa, in een inspirerend en met tal van voorbeelden doorspekt betoog op 11 oktober in Nuis. Toch riep de inleider ook vragen op: wat betekent die insteek voor mensen in beschut werk, voor mensen met een handicap of stoornis, kunnen ze terug naar en in een samenleving die te gehaast is, te gericht op een hoge productiviteit, op ‘doe es normaal’ om de bijdrage te waarderen van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt? Participatie vergt, net als de tango, dat twee partijen willen dansen.

De avond vond plaats in het kader van de voorbereiding van het verkiezingsprogramma van de PvdA Westerkwartier.

Het verslag van de discussie vind u onder de knop Verkiezingen, verslagen themabijeenkomsten.

://www.pvdawesterkwartier.nl/