PvdA Pluim voor Kris But

Visvliet – In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart aanstaande reikt de PvdA Westerkwartier de Pluim uit aan een vrouw uit de gemeente Westerkwartier die een voorbeeldrol vervult voor andere vrouwen of die een inspiratie is voor anderen om vrouwen beter op weg te helpen. Dit jaar gaat de Pluim van de PvdA naar Kris But uit Visvliet voor haar inzet om vrouwen en hun gezinnen te helpen op Lesbos, waar zij gestrand zijn op weg naar een beter leven. Weg van oorlog en geweld. Begin 2021 is

Lees verder

Stimuleringsregeling voor versterking winkelcentra Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier komt met een stimuleringsregeling om de winkelcentra aantrekkelijker en compacter te maken. Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid van de winkelkernen vergroten. De regeling is van toepassing op de kernen Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Grijpskerk. Ondernemers en vastgoedeigenaren in de kernwinkelgebieden kunnen gebruik maken van subsidie voor gevelverbetering. Ook is subsidie mogelijk voor de planontwikkeling. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor ondernemers uit de retailsector om hun bedrijf te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Doel hiervan is om leegstand in de winkelcentra te beperken en om de centra

Lees verder

Stemmen per post

Job Cohen legt uit.. Veilig stemmen in de coronacrisis is van groot belang. Daarom mogen stemgerechtigden van 70 jaar en ouder hun stem per brief uitbrengen. Op die manier hoeven zij niet naar het stembureau te komen. Dat vermindert het risico op besmetting en verspreiding van het virus. Als kiesgerechtigde van 70 jaar of ouder krijg je voor het briefstemmen twee keer apart post. Je ontvangt: – een stempluspas– een envelop met daarin een briefstembiljet, uitleg over het briefstemmen en twee lege enveloppen: een envelop (1) voor het ingevulde stembiljet

Lees verder

Jongeren in Westerkwartier hebben het zwaar, maar zetten goed door!

Hoe beleven jongeren de ‘coronasamenleving’? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat vier leerlingen van RSG de Borgen uitvoerden, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de eerste lockdownperiode. De leerlingen van de Lindenborg presenteerden hun adviesrapport begin februari aan wethouder Elly Pastoor (jeugd), burgemeester Ard van der Tuuk en de betrokken medewerkers van de gemeente. Zoeken naar mogelijkhedenUit dit eindrapport blijkt dat jongeren over het algemeen begrip hebben voor de maatregelen en dat er vanuit deze groep veel steun voor is. Tegelijk vinden

Lees verder

Pvda Pluim voor Louwe Mulder

PvdA Pluim voor Louwe MulderNiekerk/Oldekerk – Vrijdag 19 februari 2021 heeft PvdA gemeenteraadslid Hans Koeders de Pluim van de PvdA uitgereikt aan Louwe Mulder uit Tolbert. Deze Pluim wordt door de PvdA Westerkwartier uitgereikt aan Westerkwartierders die een belangrijke rol spelen in het leven van anderen en zo bijdragen aan een sociaal en zichtbaar Westerkwartier. Louwe Mulder is eigenaar van de HJC Manege in Tolbert en hij bedenkt met zijn team allerlei concepten om het Westerkwartier goed op de kaart te zetten. En daar profiteert iedere inwoner van. In de

Lees verder

Digitaal bezoek RSG de Borgen

Donderdag 11 februari heeft de fractie van PVDA Westerkwartier RSG de Borgen uitgenodigd in de fractie.  Bestuurder Margriet van Zonneveld en directeuren Juul Boekholt en Gert van Dijken hebben ons bijgepraat over onderwijs en Corona. Waar lopen ze nu tegenaan? Wat gaat goed en wat geeft zorgen? We hebben allemaal gehoord dat er zorgen zijn om de jeugd, het geeft meer beeld en gevoelsleven je de verhalen daarachter hoort. Belangrijke punten die genoemd zijn: – we zien grote groepen leerlingen niet; – het echte contact mist; – het perspectief is

Lees verder

Het Noorden kleurt rood

Hogeland/Westerkwartier – PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer bracht afgelopen vrijdag een online werkbezoek aan de PvdA wethouders Mariëtte de Visser (Hogeland) en Elly Pastoor (Westerkwartier). Tijdens dit werkbezoek brachten beide wethouders het Tweede Kamerlid op de hoogte van hun zorgen over de financiële situatie van de meeste Groninger gemeenten naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds. Samen met de grote tekorten in het sociale domein die veel gemeenten al hebben komen de Noordelijke gemeenten onevenredig in het ‘rood’ te staan. Dat is niet de eerlijke toekomst die de PvdA

Lees verder

Brandbrief jeugd door 150 wethouders ondertekend

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook wethouders Bert Nederveen (Welzijn) en Elly Pastoor (Jeugd en Gezondheid) ondertekenden de brief. Elly Pastoor: “We moeten met zijn allen alles uit de kast halen, zodat onze jongeren zo min mogelijk schade overhouden aan deze periode. We komen gezamenlijk landelijk in actie om lokaal invulling te kunnen geven aan een oplossing voor de problemen.” De wethouders doen de oproep

Lees verder

De PvdA is heel enthousiast over het project zonnecarport in Zuidhorn.

Naast dat de herinrichting van de carpoolplek achter het gemeentehuis nu ook een toekomstbestendige invulling krijgt, zijn we juist ook verheugd dat 1 van de uitgangspunten van het bestuursakkoord: een bredere groep inwoners betrekken bij de energietransitie, wordt mee genomen. Voor de PvdA is het belangrijk, dat inwoners met een smallere beurs, ook toegang krijgen tot de energietransitie. Met name investeren is voor veel mensen uit deze doelgroep lastig, niet alleen vanwege de beschikbaarheid van geld, maar ook vanwege de voorwaarden die gesteld worden aan duurzaamheidsregelingen. En op deze manier

Lees verder

Gezinsverzorgende gaat gezinnen helpen in het Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier start in samenwerking met Cosis met de inzet van de gezinsverzorgende voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. De gezinsverzorgende helpt de gezinnen in het dagelijks ritme en de opvoeding. Het gaat om een pilotproject van twee jaar. Het doel van deze pilot is proberen de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk te versterken. Dit doen we door snelle en laagdrempelige gezinshulp op maat in te zetten, waarbij de hulpvraag van het gezin centraal staat. Een spin in het gezinsweb dus. Dat begint met praktische werkzaamheden op

Lees verder