PvdA bijdrage algemene beschouwingen

En dan is het begrotingsberaad. Namens de PvdA dient fractievoorzitter Sandra de Wit bij de algemene beschouwingen 3 moties in. Vrijstelling voor giften bij bijstandsuitkering 130% regeling voor alle inwoners Wonen voor inwoners, i.p.v. beleggers Er is natuurlijk ook aandacht voor energieprijsstijgingen, moderniseren onderwijs en optimaal leerklimaat, gekwalificeerd onderwijzend personeel, samen onderwijs volgen, IKC bouw Marum en het aan te leggen fietspad, het sportakkoord en gezond door sport. Niemand mag wat ons betreft in de kou staan!

Lees verder

PvdA Pluim voor Het Trefpunt

Marum – Hans Koenders, raadslid PvdA Westerkwartier, reikte de Pluim van de PvdA aan de vrijwilligers van de kringloopwinkel Het Trefpunt in Marum. Deze Pluim wordt door de PvdA Westerkwartier uitgereikt aan Westerkwartierders die een belangrijke rol spelen in het leven van anderen en zo bijdragen aan een sociaal Westerkwartier. De kringloopwinkel bestaat 10 jaar en wordt gerund door ruim 30 vrijwilligers. Naast een winkelfunctie voor huishoudelijke artikelen, boeken en kleding is het ook een soort buurthuis waar mensen binnenlopen voor een praatje of een kop koffie. Door de beperkte

Lees verder

Ledenvergadering stelt programma en kandidatenlijst vast

Na afloop is het even dringen geblazen: penningmeester Simon Jelsma kiekt de enthousiaste leden voor een mooie groepsfoto. Dus wringt iedereen zich na afloop op de stoep naast Dorpshuis de Welle in de Wilp. Daarna legt Simon ook nog de eerste zeven van de nu vastgestelde kieslijst op de gevoelige plaat vast. Laat de verkiezingen voor de gemeenteraad nu maar komen. Het overleg van zaterdag 30 oktober was een van de belangrijkste van dit jaar: ruim 40 leden waren gekomen om het verkiezingsprogramma vast te stellen en, nog belangrijker, de

Lees verder

Twitter vernieuwd Instagram toegevoegd!

PvdA Westerkwartier heeft vanaf gisteren een nieuw Twitter account waarop je ons kunt volgen. Het oude Twitter account komt daarmee te vervallen. Het nieuwe account is te vinden op deze pagina aan de rechterkant onder SOCIAAL en vervolgens onder VOLG ME OP TWITTER. En PvdA Westerkwartier heeft nu ook een Instagram account te vinden via de link: https://www.instagram.com/pvdawesterkwartier/.

Lees verder

AED

AED’s Onlangs kreeg ik een oproep van Groningen HartVeilig, ik was snel ter plaatse en kon de hulpverlening starten.  De melding die ik kreeg: Haal de AED op adres ….. vlak bij mij in de buurt. Mooi te zien dat het netwerk van AED’s steeds beter wordt, ik hoefde niet ver om de AED te halen. Vanuit de fractie van de PVDA is hier steeds aandacht voor gevraagd en zijn verschillende initiatieven gestart om het netwerk steeds beter te krijgen. ook zijn een aantal fractieleden getraind om te mogen werken

Lees verder

Welkom in Zuidhorn

Bestuur, leden en fractie waren aanwezig op Welkom in Zuidhorn. De wensboom is gedurende de dag gevuld en er zijn waardevolle gesprekken gevoerd met inwoners van de gemeente Westerkwartier. Niet bij welkom in Zuidhorn geweest………….stuur ons een bericht, zodat wij ook uw wensen mee kunnen nemen.

Lees verder

wat een inspererend bezoek !

Afgelopen woensdag zijn Henrica Bergsma en Sandra de Wit van de PVDA fractie samen met Statenfractie leden Isolde den Haring, Romke Visser, Richard Joling en  Reinier Schoep een bezoek gebracht aan de gebied coöperatie Westerkwartier. Dit om bij te praten over onderwerpen als onderwijs, regionale voedselketen, samenwerking met bedrijven, natuur inclusieve landbouw, transitie naar duurzame energie, jongeren en talentontwikkeling etc. Stuk voor stuk onderwerpen waar wij ons als Partij van de Arbeid sterk voor maken. We waren dan ook niet voor het eerst op bezoek, zowel de fractie van de Staten

Lees verder

Fractie maakt zich op voor nieuw politiek seizoen

Op de dag waarop veel geschiedenis geschreven is(28-8, heeft de aftrap van de Fractie van de PvdA voor het nieuwe seizoen plaatsgevonden. De bijeenkomst bestond vooral uit verdieping en zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Een frisse start met een mooie uitdagende campagne voor de boeg. Als fractie hebben wij er zin in. Op de foto v.l.n.r. Hans Koenders, Henrica Bergsma, Mark Veenstra, Sandra de Witte Anne van der Laan en Joachim Bekkering.

Lees verder