Pinksterkermis Leek-Nietap

Pinksterkermis en -markt Leek-Nietap gaan dit jaar niet door Helaas is er vanwege Corona dit jaar geen Pinksterweekend vol muziek, markt en kermis in het centrum van Leek en Nietap. De Rijksoverheid heeft vanwege het coronavirus alle grote evenementen tot 1 september 2020 verboden. Dit heeft ook gevolgen voor de Pinkstermarkt en -kermis in Leek en Nietap en daarbij behorende activiteiten als Flinke Pink Festival en Pinksterfestival Leek die dit jaar van 29 mei tot en met 1 juni gehouden zouden worden. Door het huidige verbod op dergelijke activiteiten zijn

Lees verder

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier De gemeente Westerkwartier heeft een meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de onderhoudstoestand van de sportvelden en de toekomstige investeringsuitgaven van de verschillende buitensportaccommodaties en de jaarlijkse onderhoudskosten. Uit het veldonderzoek en de overlegmomenten is gebleken dat de onderhoudstoestand van de sportvelden in de gemeente Westerkwartier over het algemeen naar behoren is. Wethouder Elly Pastoor: “Het meerjarenonderhouds- en investeringsplanplan sportvelden gemeente Westerkwartier is het eerste onderdeel van het beheerplan buitensportaccommodaties en is ook een integraal onderdeel van het vastgoedbeleidsplan “Steengoed

Lees verder

Energietransitie

De Visie op hernieuwbare elektriciteit in het Westerkwartier We staan aan de vooravond van een enorme transitie op het gebied van energie. De visie op hernieuwbare elektriciteit, onderdeel uitmakend van de RES is afgelopen donderdag 23 april besproken in de raad. Voor de PvdA is het van belang dat we werken volgens de volgende uitgangspunten; Voorkom verspilling, wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken Hou rekening met de landschappelijke waarden met het plaatsen van windmolens en zonneparken. Besluiten vallen in overleg met de omwonenden en

Lees verder

vluchtelingenkinderen helpen

De fracties van PvdA en Groen Links in het Westerkwartier roepen de gemeente Westerkwartier op om een bijdrage te leveren aan het lenigen van de nood van de vluchtelingen rond de Grieks-Turkse grens. De fracties doen dit naar aanleiding van de oproep van hulporganisaties aan Nederlandse gemeenten om ten minste 500 kinderen op te vangen uit overvolle kampen in Griekenland. Ze vragen de gemeenten Groningen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen om een “kopgroep” te vormen voor de opvang van enkele honderden kinderen uit overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der

Lees verder

een waardevol gesprek met de stichting Bunga Pala.

Voor deze stichting, met Lucas Bernard als voorzitter, is het van groot belang dat de historie ook in de gemeente Westerkwartier voort blijft leven.Door scholen uit te nodigen en leerlingen te vertellen over de geschiedenis van de Molukkers (voorouders van het huidige bestuur) blijft het verhaal over het hoe en waarom van deze cultuur bestaan. Alleen al in Marum wonen nog tussen de 400 en 500 Molukkers. Wij hebben gesproken over deze mooie parel binnen het Westerkwartier. De band met de PvdA was altijd goed en dat willen wij gezamenlijk

Lees verder

Feestelijke certificaatuitreiking voor medewerkers kinderopvang uit het Westerkwartier

Op dinsdag 3 december heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding “Vversterk”. Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond. De opleiding richt zich op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen maar ook op bewegen en omgaan met elkaar in de groep. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de overgang van de peuterspeelzaal en de kinderopvang naar de basisschool en de ouderbetrokkenheid. Goed opgeleide medewerkers De opleiding is

Lees verder

Ledenvergadering van de PvdA afdeling Westerkwartier

9 november 2019 Museumplein te Grootegast. Met o.a. – begroting afdeling 2020 en toelichting penningmeester – vanuit de fractie: Rianne Vos gaat in op politiek actuele onderwerpen en de stand van zaken bij onderwerpen die in het verkiezingsprogramma zijn opgenomen. – vanuit het college: Wethouder Elly Pastoor beschrijft het eerste jaar als wethouder in de coalitie en reflecteert op de perspectieven – Carine Bloemhoff vertelt over het experiment met basisbanen in Groningen Met aansluitend een rondgang door het museum.

Lees verder