Doe het samen – kies voor coöperatief bestuur

Met vertegenwoordigers van de dorpen in je nieuwe gemeente moet je goede afspraken maken. Geef ze een telefoon, geef ze je nummer, wees 24 uur per dag bereikbaar en zorg voor goede rechtstreekse contacten met de gemeente. Maak de dorpsverenigingen verantwoordelijk voor duidelijke taken, geef ze ruim budget en loop ze niet te veel in de weg, maar zorg er ook voor dat zij – net als iedereen verantwoording afleggen! Dat was de boodschap die Ingrid Wagenaar (Teammanager Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten gemeente Súdwest-Fryslân) meegaf aan de afdeling van de PvdA

Lees verder

“We willen een duurzame revolutie voor iedereen”

WESTERKWARTIER – Duurzaamheid. Een woord dat men tegenwoordig vaak, en steeds vaker, tegenkomt. Het is een belangrijk onderwerp dat vaak ter sprake komt. Is het niet omdat een Amerikaanse muppet duurzaamheidsverdragen opzegt, dan is het wel omdat boeren windmolens willen plaatsen op hele oude cultuurhistorische plaatsen. Maar waar iedereen -met uitzondering van Donald Trump- het over eens is, is dat we met z’n allen moeten verduurzamen. “Dat is goed voor zowel het milieu als voor de portemonnee”, vindt Mark Veenstra.

Lees verder

Themadiscussie – ‘Een duurzame revolutie – betaalbaar voor iedereen’.

Betaalbaar duurzaam Op donderdag 21 september a.s. houdt de PvdA-Westerkwartier een eerste discussieavond in een reeks van vijf ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Hoe kunnen we duurzame energie zo organiseren dat iedereen daar profijt van trekt, ook mensen met een lager inkomen? En: hoe gaan we om met de spanning tussen meer duurzaamheid en behoud van ons mooie landschap?

Lees verder

Raadsleden gezocht

De PvdA Westerkwartier zoekt kandidaten voor haar verkiezingslijst. Leden kunnen zich zelf, maar ook andere leden kandideren. En als u geen lid bent? Voor alle kandidaten geldt: wil je jezelf of iemand anders kandideren, stuur dan een motivatie waarom jij je kandidaat stelt naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl Dat kan ook als u geen lid bent maar dat wel wilt worden. Er volgt in dat geval eerst een verkennend gesprek met bestuursleden van de afdeling Westerkwartier. In november 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vragen Heb je vragen, neem dan

Lees verder

PvdA lid Lodewijk Hoogstra ontvangt Koninklijke Onderscheiding

ZUIDHORN-Afgelopen 26 april werd ons actieve lid Lodewijk Hoogstra verrast. Toen burgemeester Swart de raadzaal binnenkwam, begon het hem te dagen : een lintje. Burgemeester Swart roemde Lodewijk (op de foto staat Lodewijk helemaal rechts (voor deze ene keer), in karakteristiek rood tenue, om zijn omvangrijke carrière als vrijwilliger. Naast zijn werk bij de Belastingdienst heeft hij talrijke functies in het verenigingsleven vervuld. Zo zat hij bijvoorbeeld in de redactie van het maandblad van de VVV-Zuidhorn en is hij lid van de werkgroep Roemenië.

Lees verder

“Kinderen hebben een mooie boom nodig om uit te kunnen vallen”

Ben Plandsoen is nu ruim vijftien jaar PvdA wethouder in Leek. Hoe staat het op het terrein van onderwijs en jeugd? Joachim Bekkering vroeg het hem. De gemeente Leek wil graag een goede onderwijsgemeente zijn, daarom is het belangrijk op dit terrein vooruit te kijken, stelt de wethouder: “De afgelopen jaren hebben we al nieuwbouw gerealiseerd in Leek (de Nijenoert) en Oostwold (de Gavelander) en op dit moment zijn we bezig met een nieuwbouwproject in de wijk Oostindie. Daar staat al jaren een houten noodgebouw, waar na enige aanpassingen nu een

Lees verder

Niet ‘over’ maar ‘met’ mensen praten – PvdA motie door hele Raad gesteund

De PvdA fractie Leek heeft een ingekomen brief van ondernemingsraad ISD en later die van Novatec geagendeerd ter bespreking. In de brief gaven de ondernemingsraden aan dat de medewerkers van de beide organisaties niet mee mochten praten in de ambtelijke werkgroepen in het kader van de herindeling. De spelregels maakten dit niet mogelijk. Bijzonder is dat in Grootegast en Zuidhorn, omdat zij niet deelnemen aan de ISD, de ambtenaren ‘sociale dienst’ wel mee mogen praten.

Lees verder

PvdA : “Vanaf nu is toegankelijkheid de norm”

10 april 2017 ZUIDHORN – Zuidhorn kan veel toegankelijker voor mensen met een beperking. Het moet ook toegankelijker worden, stelt PvdA’er André Hatzman. “We hebben het hier ook niet zomaar over een klein probleempje”, vindt Hatzman. “De toegankelijkheid van Zuidhorn is niet overal even goed en dat moet veranderen.” De PvdA fractie vraagt met grote regelmaat aan het college van burgemeester en wethouders wat de stand van zaken is betreffende de toegankelijkheid van de gemeente. Zo ook tijdens de laatste raadsvergadering, waarin Hatzman weigerde zich met een kluitje het riet

Lees verder

De dag die je wist dat zou komen…

Maart 2017 – Vorige week woensdag leed onze partij een historische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. De nederlaag kwam niet onverwacht, maar was wel groter en genadelozer dan waar we rekening mee hadden gehouden. De PvdA is electoraal afgerekend voor haar keuze tot regeringsdeelname in 2012.

Lees verder