De Rode Slinger van de PvdA Westerkwartier- 3 november 2018

De Rode Slinger van de PvdA Westerkwartier- 3 november 2018

Verslag door Myra Eeken-Hermans

De nachtvorst hing nog dik in de lucht, maar de zon straalde al stevig. Een prachtige dag voor een aantal bezoeken in de huidige gemeenten Grootegast en Marum. In twee personenbusjes gingen we als eerste naar Sportpark Olde Wieren in Opende, waar we bij de korfbal accommodatie met koffie en cake werden ontvangen door voorzitter Jakob Smits van OKO en oud-voorzitter Onno Redeman. “Het verbaast ons dat jullie hier naar toe komen en niet naar de Veste,” vertelde Onno Redeman, die in het bestuur zit van MFC de Veste. “Daar zijn we al geweest met de sportochtend van peuters en kleuters,” vertelde campagnecoördinator Myra Eeken-Hermans hem, “en we willen graag zo veel mogelijk verschillende plekken bezoeken.” Jakob en Onno vertelden over de prachtige accommodatie die ze met hun club met 220 leden intensief gebruiken en ze gaven de aspirant-politici mee dat ze de goede relatie die ze nu met de gemeente hebben heel graag zouden willen voortzetten. Lijsttrekker Rianne Vos verzekerde ze dat de PvdA het belang van enthousiaste sportverenigingen zeer zeker inziet. “Vooral het bewegen van de jeugd vinden wij heel belangrijk en als we zien dat met de buiten- maar ook met de binnensportaccommodaties alle teams minimaal 2 x per week kunnen trainen, dan zijn jullie goed bezig.”

De volgende ontvangst was in de velden bij Lutjegast. Voorzitter van dorpsbelangen Lutjegast, Jan Notebomer, had een informatiepaneel en een statafel met koffie en thee in een schuurtje zonder dak in een weiland gezet. “Dat schuurtje,” zo vertelde hij, “wordt de komende maanden omgevormd tot een overkapping van cortenstaal van een informatiepaneel met de levensloop van Abel Tasman. Dat is een deelplan van het uit 12 deelplannen bestaande masterplan Lutjegast. Het hele dorp is betrokken bij dit masterplan en we werken nu twee deelplannen uit, omdat daar de financiën van geregeld zijn.” Jan gaf nog tussen neus en lippen door aan dat hij erg blij is met de kandidatuur van Elly Pastoor als wethouder van het Westerkwartier namens de PvdA. “Voor een groot deel is het aan haar te danken dat we nu zo ver zijn.”

In het MFA in Grootegast stonden Lourens Kuiper (voorzitter van CMV Oranje) en Margareta Kuiper ons al op te wachten. Over twee weken wordt het geopend en er wordt nog hard gewerkt aan de afwerking. We voelden het verschil in akoestiek in de kantine van FC Grootegast in wording en de repetitieruimte van Oranje. Ook in de ruimtes waar SMG de muzieklessen gaat verzorgen is volop aandacht besteed aan de geluidsisolatie. “Oranje is heel blij dat na 9 jaar voorbereiding het MFA toch eindelijk zo ver is, komende week gaan we al onderdelen verhuizen.” Toen we hen bedankten voor de ontvangst en de tijd, gaven ze aan dat zij graag Grootegaster raadslid Myra wilden bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. Dat mocht ook wel eens gezegd worden. Beduusd nam Myra een heerlijke Oranje-koek in ontvangst.

In hetzelfde MFA vertelden Bart Oldewarris en Dirk-Jan Froentjes de sociaaldemocraten wat de Doezumer Oudjaarsploeg (DOP) nou is. “Met als doel om overlast tijdens het einde van het jaar te voorkomen, maken wij in de laatste weken een uitgebreid programma met voor elk wat wils. Spelletjes, muziek en andere activiteiten. En niet alleen voor de jeugd, we brengen bijvoorbeeld ook elk jaar een presentje langs de deuren van de 70plussers in het dorp. Iedereen is erbij betrokken en iedereen doet mee.”

De PvdA karavaan met daarin lijsttrekker Rianne Vos, Mark Veenstra, Sandra de Wit, Isolde en Ilhan den Haring, Jelle Veenstra, Anne van der Laan, Henrica Bergsma, Pieter Veenstra, Pia Poelman, Siepie de Jong en fotograaf Luc Veenstra trok vervolgens naar het Curringherveld in Kornhorn waar Jos Heringa van stichting Curringherveld ze ontving in de werkschuur waar de deelnemers aan de

Natuurwerkdag net aan de soep met broodjes zaten. Jos vertelde over de bijzondere relatie van het dorp met het natuurgebied en het feit dat de school, de Groene Borg, het natuurgebied heeft geadopteerd. “Veel lessen worden buiten gegeven, waarbij je natuurlijk kunt denken aan kunst/cultuur, maar ook aan rekenen. De nieuw gebouwde accommodatie is samen met de gebruikers ontworpen en gebouwd. Zo kunnen we nog beter aan de slag met het behoud van de diversiteit en het landschap.”

Na een goed verzorgde lunch bij partijgenoot Hettie Zeilemaker in Lucaswolde, sloten Elly Pastoor, René van der Goot en Hans Koenders ook aan en werd een bezoek gebracht aan de bosbrandweer in Niebert. Allen waren onder de indruk van de prachtig onderhouden brandweerwagens, o.a. een Amerikaanse ladderwagen. Cees Meinders vertelde over de trainingen en de inzet van de bosbrandweer. “Wij komen in actie wanneer een brand heel groot wordt of lang aanhoudt. Dan roepen wij onze leden op, die in verschillende brandweerkorpsen werkzaam zijn, en dan gaan wij met ons materieel meehelpen de brand te bestrijden. Het doen van concrete brandoefeningen doen onze leden in hun eigen korpsen, wij trainen hier vooral het terreinrijden met zwaar materieel. En we onderhouden uiteraard ons wagenpark. Prachtig werk!”

Tot slot bezochten de PvdA-ers het verlaten schoolgebouw van Het Jonkertje in Jonkersvaart. We werden opgewacht door Rien Stuut en Ruben Dijkhuizen van het bestuur van Plaatselijk Belang Jonkersvaart. “De school heeft haar deuren in augustus gesloten en nu zitten we midden in het plannen maken voor het gebruik van het gebouw. De meeste gedachten gaan uit naar een combinatie van dorpshuis, zorg en bedrijvigheid, maar hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet. Een aantal werkgroepen is bezig met de uitwerking. En ‘wat niet kan, bestaat niet’,” zegt Ruben.

Vol van bijzondere indrukken rondden de Rode Slingeraars hun dag af met het flyeren in het centrum van Marum. Volgende week gaan we slingeren in Zuidhorn en het Middag Humsterland.