Digitaal bezoek RSG de Borgen

Donderdag 11 februari heeft de fractie van PVDA Westerkwartier RSG de Borgen uitgenodigd in de fractie. 

Bestuurder Margriet van Zonneveld en directeuren Juul Boekholt en Gert van Dijken hebben ons bijgepraat over onderwijs en Corona. Waar lopen ze nu tegenaan? Wat gaat goed en wat geeft zorgen?

We hebben allemaal gehoord dat er zorgen zijn om de jeugd, het geeft meer beeld en gevoelsleven je de verhalen daarachter hoort.

Belangrijke punten die genoemd zijn:

– we zien grote groepen leerlingen niet;

– het echte contact mist;

– het perspectief is onduidelijk, voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten;

– er wordt veel gevraagd van leerkrachten, wendbaarheid, bijstellen;

– het aantal kwetsbare leerlingen groeit;

– kinderen missen klasgenoten en missen ook leerkrachten;

– ongeveer 20% van de leerlingen doet het juist beter;

– er wordt veel gesproken over de onderwijsachterstanden, de grootste zorg zit in de invloed van de huidige tijd op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen;

– er wordt ook gezien dat armoede steeds grotere verschillen geeft in de huidige tijd;

– wanneer er zorgen zijn over kinderen dan lukt verwijzen goed en snel, wel is er een zorg wanneer er zwaardere ondersteuning nodig is. Verwijzing duurt steeds langer.

Er zijn ook veel trots punten en we hebben energie gevoeld die ook ontstaat.

Er is met veel energie gewerkt aan de kennismakingsdagen voor de nieuwe leerlingen, dit heeft een heel alternatieve wijze van welkom heten gegeven, er zijn filmpjes ontwikkeld. 

De Borgen is als een van de weinige scholengemeenschappen aangesloten bij twee pilots. Deze pilots gaan over ontwikkelen van onderwijs, en de Borgen doet mee op het gebied van Zorg en Welzijn en Informatietechnologie. Terecht horen we de trots en spreken we ook over kansen die gezien worden.

We horen over het kijken naar de toekomst, wat na Corona? Wat leren we van het huidige vooral digitale tijdperk?

Goed te zien dat de Borgen hier zo proactief naar kijkt.

We spraken ook over wat de Borgen ons wil meegeven.

Dat gaat over haalbare regels mbt Corona, voor zover de gemeenten hier invloed op hebben. Ook spreken we over zorgen mbt passend onderwijs. Het nationale programma na Corona. Wat houd dat in en op welke manier kan dat regionaal worden ingevuld, zodat scholen e rook werkelijk wat aan hebben.

We hebben een enorme betrokkenheid gehoord waarbij met trots over het team is gesproken en we veel hoorden over de energie, collegialiteit en flexibiliteit die wordt gezien en nu ook zo nodig is.

We kunnen nog wel even doorgaan, er is nog veel meer gezegd. We hebben afgesloten met de afspraak onze interesse in de Borgen zeker niet kwijt te raken en terug te komen om vele andere interessante punten te bespreken.

Fractie PVDA Westerkwartier

Sandra de Wit