Het Noorden kleurt rood

Hogeland/Westerkwartier – PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer bracht afgelopen vrijdag een online werkbezoek aan de PvdA wethouders Mariëtte de Visser (Hogeland) en Elly Pastoor (Westerkwartier). Tijdens dit werkbezoek brachten beide wethouders het Tweede Kamerlid op de hoogte van hun zorgen over de financiële situatie van de meeste Groninger gemeenten naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds. Samen met de grote tekorten in het sociale domein die veel gemeenten al hebben komen de Noordelijke gemeenten onevenredig in het ‘rood’ te staan. Dat is niet de eerlijke toekomst die de PvdA voor ogen heeft en dat signaal moet tijdens de behandeling van het plan a.s. donderdag stevig worden afgegeven.

Henk Nijboer: “Dit voorstel pakt desastreus uit voor Groningen, Friesland en Drenthe. Zwembaden en bibliotheken moeten sluiten, de leefbaarheid gaat achteruit en de zorg verschraalt. Elke partij die het Noorden een warm hart toedraagt, moet dit voorstel direct van tafel vegen!” (Foto Henk Nijboer/PvdA)

De Partij van de Arbeid wil het Noorden graag rood kleuren door bij verkiezingen veel stemmen op de ‘rode’ partij binnen te halen. Maar het overzichtskaartje van de gemeenten op basis van de herverdeling van het gemeentefonds kleurt nu op een verkeerde manier het Noorden rood.

Het plan voor de herverdeling van het gemeentefonds komt de Noordelijke gemeenten niet ten goede. De gemeenten die de grootste opgaven hebben om kansarme mensen meer kansen te geven, worden het meest gekort. Wethouders De Visser en Pastoor: “De nieuwe, zogenaamd eerlijker, verdeling leidt tot het omgekeerde Robin Hood-effect: de armen worden armer. Dat kan niet de bedoeling zijn. De PvdA luidt de noodklok.”

Achtergrondinformatie

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. Hoeveel elke gemeente krijgt, gaat volgens een verdeelsleutel die lang geleden is vastgesteld. Inmiddels zijn veel taken, m.n. in het sociale domein overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Het geld dat daarbij mee overgeheveld werd was voor veel gemeenten sowieso niet toereikend om alles te bekostigen. Daar ontstonden dus grote tekorten die met bezuinigingen op andere vlakken werden opgevangen. Gebaseerd op de nieuwe takenverdeling van gemeenten en rijk is er voor het gemeentefonds een nieuwe verdeelsleutel voorgesteld dat voor vele gemeenten (ca. 46%) amper gevolgen heeft.

Het Noorden

Maar juist de Noordelijke gemeenten die al veel kansarme inwoners hebben, worden met die nieuwe verdeling extra gekort. Voor de gemeente Westerkwartier geldt in de nieuwe verdeling een structurele korting van 4,5 miljoen euro (ca. 70 euro per inwoner) en voor Het Hogeland geldt een structurele korting van 4,1 miljoen euro (ca. 80 euro per inwoner).