Duurzame revolutie is straks voor iedereen toegankelijk !

AP 4 Duurzaamheidsbeleid

Allereerst zijn we heel enthousiast over dit duurzaamheidsbeleid, wat het resultaat is van de input vanuit het coalitiecoalitieakkoord, de ambtenaren, maar ook wat  deze hele raad die de afgelopen 2 jaar aan ideeën heeft ingebracht.

De PvdA fractie vindt het mooi en is trots dat de uitgangspunten van het coalitieakkoord nadrukkelijk zijn meegenomen; we willen immers dat deze energietransitie voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Daarbij komen er voor inwoners met een laag inkomen middelen beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen. ”Energiearmoede moet worden voorkomen, en als dat er al is, moeten we het oplossen. Hieraan wordt expliciet aandacht geschonken in het voorliggend duurzaamheidsbeleid en er worden dwarsverbanden gelegd met onze participatie- en armoedebeleid.”

Het college komt met speerpunten voor het begeleiden van groepen inwoners, organisaties en bedrijven die de komende tijd nader worden uitgewerkt. En er wordt hier nadrukkelijk de verbinding gezocht met het armoedebeleid (mooi!). We zien hierin ook dat de motie energiecoaches wordt verwerkt en daarnaast heeft dit college (samen met 4 andere gemeenten) een specifieke uitkering gekregen op basis van de regeling reductie energieverbruik voor kleinschalige isolatiemaatregelen.

Er ligt hier dus echt een sociaal duurzaamheidsbeleid, en dit is wat we graag wilden.

Daarbij komt het college met het voorstel fonds duurzame woningverbetering; Voor de niet-leenkrachtige inwoners staan wij garant voor de kosten en voor het risico dat de lening niet kan worden terug betaald. (Hier hebben wij heel veel aandacht voor gevraagd en prachtig dat dit wordt opgepakt)

Daarbij wordt er ook gekeken naar het openstellen van het fonds voor kleine ondernemers.

We zijn ook blij dat de aandacht voor communicatie  expliciet wordt aangegeven. Voorlichting en communicatie lijken ons cruciaal, niet alleen via het web, maar ook via andere media en bijeenkomsten.

Natuurlijk heeft dit alles personele consequenties, en is er extra geld nodig, maar dit beleid gaat zoveel verder en is een kluwen van beleid wat door de hele organisatie, en zeker het Westerkwartier voelbaar en resultaat gaat opleveren, daar zijn wij van overtuigd.

Nog wel een paar opmerkingen :

-neem vooral ook ondernemers uit de regio in deze energieopgave. We zagen dat slim wonen 2.0 en bijvoorbeeld de woonweter prima initiatieven zijn/waren, maar vraag ondernemers ook om die ideeën verder uit te werken, maak ze zichtbaar (dus niet alleen digitaal), bijvoorbeeld door pop-up stores.

-laat ervaringsdeskundigen ook het verhaal vertellen; “hoe bevalt het eigenlijk in een huurwoning met nul op de meter?”

En dan als laatste voorzitter, expliciet wordt (grootschalige) opwek van zonne-energie genoemd. We willen nogmaals benadrukken, dat wij willen worden meegenomen in deze ontwikkelingen met name als het grootschalig betreft.