een waardevol gesprek met de stichting Bunga Pala.

Voor deze stichting, met Lucas Bernard als voorzitter, is het van groot belang dat de historie ook in de gemeente Westerkwartier voort blijft leven.
Door scholen uit te nodigen en leerlingen te vertellen over de geschiedenis van de Molukkers (voorouders van het huidige bestuur) blijft het verhaal over het hoe en waarom van deze cultuur bestaan. Alleen al in Marum wonen nog tussen de 400 en 500 Molukkers. Wij hebben gesproken over deze mooie parel binnen het Westerkwartier. De band met de PvdA was altijd goed en dat willen wij gezamenlijk voortzetten.
Vragen en aandachtspunten die aan de orde kwamen zijn o.a.:
Waarom wil je in de wijk wonen, of kom je graag in de wijk. Dit heeft alles te maken met thuiskomen
Feesten, maar ook begrafenissen zijn wijkaangelegenheden. Dit wordt gezamenlijk opgepakt, eten voor allen en ontzorgen.
De stichting Bunga Pala werkt met alleen maar vrijwilligers en er is goed contact met de gemeente.
Op naar het 50 jarig bestaan in 2022, waarbij de historie bewaard moet blijven.