vluchtelingenkinderen helpen

De fracties van PvdA en Groen Links in het Westerkwartier roepen de gemeente Westerkwartier op om een bijdrage te leveren aan het lenigen van de nood van de vluchtelingen rond de Grieks-Turkse grens.

De fracties doen dit naar aanleiding van de oproep van hulporganisaties aan Nederlandse gemeenten om ten minste 500 kinderen op te vangen uit overvolle kampen in Griekenland. Ze vragen de gemeenten Groningen, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen om een “kopgroep” te vormen voor de opvang van enkele honderden kinderen uit overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland.

GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Als de hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children eensluidend zo’n indringende oproep doen, is de nood echt hoog. Er voltrekt zich een humanitaire ramp. We kunnen en moeten ook leiderschap en barmhartigheid tonen. Westerkwartier kan als tweede gemeente in Groningen de gemeente Groningen steunen in de kopgroep. Onze gemeente kan een bescheiden, maar betekenisvolle bijdrage leveren.”

Fractievoorzitter van de PvdA, Rianne Vos: “Het betreft hier alleenstaande vluchtelingenkinderen., Kinderen zonder ouders die in een zeer kwetsbare positie onder erbarmelijke omstandigheden in kampen wonen. Dat vraagt om internationale solidariteit. Ook Nederland moet haar verantwoordelijkheid nemen. De hulporganisaties roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland kunnen bieden.”

Er is te zien dat duizenden vluchtelingen de Europese Unie binnen proberen te komen, nu Turkije de grenzen open heeft gezet. “Zij worden in de machtsstrijd tussen president Erdogan en de EU als pionnen op een schaakbord naar de grens doorgelaten”, schrijven de hulporganisaties. Zowel de vluchtelingen als de Grieken zijn lang in de steek gelaten door Europa. Er wordt een cynisch spel gespeeld en de Europese beloften aan hen worden niet nagekomen.

Klaas-Wybo van der Hoek en Rianne Vos: “We hebben andere fracties in de gemeenteraad uitgenodigd om samen een verzoek te doen aan het college van burgemeester en wethouders om na te gaan hoe onze gemeente die kopgroep van gemeenten kan steunen. We gaan ervanuit dat de andere fracties ook leiderschap en barmhartigheid voor deze kwetsbare kinderen willen.”

GroenLinks en PvdA Westerkwartier sluiten met hun oproep aan bij de meerderheid in de gemeenteraad van Groningen.