Eerste Ons Rode Hart van 2024 is uit!!!

Begin deze week is ons ledenblad Ons Rode Hart voor het eerst dit jaar uitgekomen waarin weer veel interessante onderwerpen op diverse terreinen. Onze voorzitter, Jelle Veenstra, trapt dit nummer af met dit keer een beschouwing over de formatie, regeringsvorming en internationale ontwikkelingen.

Er wordt teruggeblikt op de nieuwjaarsbijeenkomst in Aduard op 20 januari en ook op de algemene ledenvergadering gecombineerd met een werkbezoek aan de Voedselbank Westerkwartier op 23 maart jongstleden. Op 1 mei aanstaande hebben we onze jaarlijkse 1 mei bijeenkomst. Spreker is onder meer Ralph du Long, Noordelijk kandidaat voor het Europees parlement. Daarnaast wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leden onder 35 jaar. Verder in Ons Rode Hart een interview met ons nieuwste en jongste bestuurslid Gerda van Niejenhuis. De fractie neemt ons mee in een aantal onderwerpen die in de raad aan de orde zijn geweest. Daarnaast een bijdrage over nieuwe oplossingen in de zorg en over het belang om te gaan stemmen bij de Europese Verkiezingen op donderdag 6 juni aanstaande.

We vragen we aandacht voor het nieuwe boek van Jan Lunsing over ‘Het kleine verschil’ waarvan hij zelf een korte intro schreef. En tot slot aandacht voor het kleine leed van de snelle fietser met een Speed Pedilec.

Klik op ledenblad om Ons Rode Hart van april 2024 te lezen.

Heel veel leesplezier.