Fractie brengt eerste nieuwsbrief uit!

Er gebeurt veel momenteel in onze mooie gemeente en er zijn ook in de raad veel onderwerpen waar we ons mee bezig houden. We willen vanuit de fractie door het verspreiden van een nieuwsbrief wat meer vertellen over belangrijke punten die spelen..

De fractie heeft het voornemen om de leden en andere belangstellenden regelmatig op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen via een nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Huisvesting gemeentehuis
  • Uitbreiding aantallen woningen
  • Vluchtelingen en statushouders
  • Toegankelijk Westerkwartier

Klik op nieuwsbrief fractie januari 2024 om de nieuwsbrief te lezen.