Fractie Leek

De PvdA fractie in de gemeente Leek bestaat uit :

*Michiel van der Linden, fractievoorzitter, imvanderlinden@zonnet.nl
* Bianca Kaatee, bianca@bakaatee.nl
* Rianne Vos, riannevos@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

In de steunfractie zitten Jelle Veenstra, Sandra de Wit (sandra.dewit2005@gmail.com) en Anne van der Laan (annelaan@kpnmail.nl