Fractie Marum

In de fractie van Marum zijn de rollen als volgt verdeeld:

Hans Koenders is fractievoorzitter, Isolde den Haring, Ties Kiesbrink en Henrica Bergsma zijn lid. Ze zijn bereikbaar via de emailadressen en tel.nummers:

Hans: koendersh@planet.nl, 06-24817674

Isolde: isoldedenharing@gmail.com, 06 41237080

Ties: thiesbrink@outlook.nl, 0651304908

Henrica-bergsma@planet.nl, 06-12094974