Fractie PvdA blij met maatregelen verkeersveiligheid aan parallelweg Midwolderweg

Op woensdag 1 februari debatteerde de gemeenteraad van Leek over de parallelweg Midwolderweg. Namens de PvdA gaf Rianne Vos steun aan de maatregelen die B&W voorstelden om iets te doen aan het harde rijden op deze weg. Er is intussen zo lang gepraat, het is nu tijd voor maatregelen.

Woensdag 1 februari stond in de gemeenteraad Leek het raadsvoorstel verkeersmaatregelen parallelweg Midwolderweg op de agenda voor de raad. Een voorstel dat uitgebreid is besproken binnen de commissie maar waar vanuit de diverse fracties verschillend over werd gedacht. Onze fractie heeft voor dit voorstel gestemd. Onderbouwd met de volgende argumentatie: Er is inmiddels al meerdere jaren met de omwonenden van de parallelweg gesproken over de verkeerssituatie.

Vele omwonenden hebben hun zorgen geuit over de snelheid op de parallelweg, met de gemeente is gezocht naar verkeersmaatregelen om de situatie te verbeteren. Onze fractie deelde de mening van een aantal andere fracties dat de Midwolderweg mogelijk niet de hoogste prioriteit heeft qua verkeersveiligheid maar volgens onze fractie is er wel degelijk sprake van verkeersonveilige situatie gezien de snelheden die zijn gemeten. Wij vinden het niet netjes als er al jaren met bewoners wordt gesproken over te nemen maatregelen om vervolgens te zeggen dat en mogelijk nog andere plekken zijn die prioriteit hebben en wij daarom toch maar niks doen, dat kun je wat ons betreft niet maken tegenover bewoners. Wel heeft onze fractie het belang van een prioriteitenlijst benadrukt om vergelijkbare discussies in het vervolg te vermijden. Door het college is de toezegging gedaan dat er een verkeersvisie en prioriteitenlijst zal worden opgesteld.

door Rianne Vos