Veiliger in Visvliet met preventie-app

Zuidhorn – Het aantal buurten in Nederland dat aan buurtpreventie via Whatsapp doet, is het afgelopen jaar explosief gestegen. Inmiddels zijn er meer dan tweeduizend groepen actief. Zo’n groep is sinds kort ook in Visvliet actief. De PvdA juicht het initiatief toe, aldus Mark Veenstra, fractievoorzitter van de PvdA fractie in Zuidhorn.

Op 9 februari heeft burgemeester Swart van Zuidhorn samen met initiatiefnemer Popke Wilpstra uit Visvliet het eerste WhatsApp-buurtpreventiebord in de gemeente Zuidhorn geplaatst. Met dit bord geven de inwoners aan dat er een WhatsApp-groep actief is die onderling snel informatie over verdachte omstandigheden in de buurt kan uitwisselen. Dit bevordert de veiligheid, heeft een preventieve werking en draagt bij aan de binding met de eigen leefomgeving.

Precies wat de PvdA-fractie voor ogen had toen zij het college in de raadsvergadering van 10 oktober 2016 opriep om met de donkere dagen op komst inwoners actief te gaan voorlichten over inbraakpreventie en overlast, en de rol die de buurtpreventie-app daarbij kan spelen.

Fractievoorzitter Mark Veenstra: “Onze fractie heeft ervoor gepleit dat de gemeente deze borden gratis beschikbaar stelt. Wij zijn blij dat het college op deze wijze gehoor geeft aan onze oproep. Het is een goed voorbeeld van hoe zowel de politie als de buurtbewoners elkaar snel kunnen vinden en waarschuwen via de sociale mediakanalen. Wij hopen dat er snel meer initiatieven in onze gemeente zullen volgen.”