Grijpskerk voorzieningendorp

Grijpskerk– Fracties en geïnteresseerde leden van GroenLinks en PvdA Westerkwartier hebben met hun Soamloop een werkbezoek aan Grijpskerk gebracht.

Allereerst werd het Lauwers College, vestiging Grijpskerk, aangedaan. Locatiedirecteur Judith Veldhuis verzorgde een gloedvolle presentatie over haar school. Opvallend is dat de school sinds de invoering van het onderwijsconcept GO gegroeid is en volgens de kwaliteitsmaatstaven zeer goed presteert. GO staat voor gepersonaliseerd leren. Het aantal leerlingen is mede door de goede naam gegroeid.

Veldhuis: “Bij ons gepersonaliseerd leren zit je nog gewoon in een klas en moet je nog steeds voldoen aan de exameneisen. Onze klassen zijn klein en onze leerlingenbegeleiding is intensief. We kennen onze leerlingen goed. Die persoonlijke benadering is ons geheim.

Het Lauwers College Grijpskerk is bezig met nieuwbouwplannen. Veldhuis: “We zijn uit ons gebouw gegroeid. Daarnaast voldoet ons gebouw niet aan de moderne eisen bijvoorbeeld in energiegebruik. Wat mij betreft kunnen we niet snel genoeg met de nieuwbouw beginnen.

GroenLinks-fractievoorzitter Annemiek Kleinjan-Uneken is onder de indruk van het verhaal van het Lauwers College: “Het onderwijs is met GO eigentijds en staat als een huis. Ja, zo snel mogelijk een nieuw gebouw.”

Klaas-Wybo van der Hoek, raadslid uit Grijpskerk (GroenLinks), vult aan: “We gaan ervan uit dat het Lauwers College naar een andere locatie in Grijpskerk gaat. Dan kan de huidige locatie omgevormd worden naar woonruimten. Daar is behoefte aan.

Vervolgens werd het Multi Functioneel Centrum (MFC) de Nieuwe Wierde door de delegatie bezocht. MFC-voorzitter Petra Koopmans en penningmeester Regi Aarts ontvingen de gasten. Hun presentatie maakte duidelijk hoe bijzonder De Nieuwe Wierde is. Daarin werken verschillende organisaties samen: zorgaanbieder NNCZ, de bibliotheek, het Dorpsloket, het dorpsplein en de stichting Kluften en Waarden (behoud cultureel erfgoed). Bovendien kunnen er zalen gehuurd worden. Er is zelfs al een congres georganiseerd.

Petra Koopmans: “Er is door Grijpskerk met al haar vrijwilligers een geweldige prestatie geleverd.” Ze gaf nog wel een boodschap aan de gemeente mee: “Er moet nagedacht worden waar de grens van het vrijwilligerswerk lig. Er wordt veel van ons als vrijwilligers verwacht. Dat kost niet alleen veel tijd en energie, maar het vergt professionele kennis van steeds meer regels. Is het nog wel te doen?

Mark Veenstra, PvdA-raadslid: “Er is met de Nieuwe Wierde iets heel moois ontwikkeld, wat de leefbaarheid van Grijpskerk ten goede komt. Petje af. En wij gaan het zeker hebben over het terechte signaal van Petra.

Tot slot werd er nog gesproken met enkele bestuursleden van de Dorpsraad in oprichting: voorzitter Johan Stevens en bestuursleden Joke Kraakman en Klaas Kuperus. Stevens ging in op de vorming van de Dorpsraad. Dat beheert ook een dorpsbudget. Aandacht werd gevraagd voor de verkeerssituatie, het bedrijventerrein, de toekomstige ontwikkeling van het Lauwers College en De Nieuwe Wierde. Stevens: “We willen graag onze positie als voorzieningendorp verder verstevigen. Daarin zijn de treinverbinding en de vestiging van de middelbare school het Lauwers College wezenlijk.”

Klaas-Wybo van der Hoek: “Grijpskerk mag inderdaad trots zijn op die positie als voorzieningendorp. Voor de ontwikkeling van Grijpskerk is dat nu en in de toekomst van strategische waarde.

Fotobijschrift: Lauwers College vestiging Grijpskerk