Gronings Provinciaal beweegakkoord

35 organisaties ondertekenen Gronings Provinciaal Beweegakkoord
Overheden, zorg, sport en onderwijs werken samen aan vitale provincie
Sport en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van de provincie. Een sportklimaat creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar waar ook ruimte is voor ouderen en kinderen om in een veilige en uitdagende omgeving te kunnen sporten en bewegen. Dat staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat is ondertekend door 35 organisaties uit de provincie Groningen.

Het akkoord is opgesteld door alle Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven. Door te tekenen verbinden alle 35 partijen zich aan de doelstellingen en ambities uit het akkoord. Het is een intentieverklaring om samen bij te dragen aan een vitale provincie.

Voor alle inwoners
Door corona zijn de organisaties zich nog meer gaan beseffen dat sporten en bewegen belangrijk is en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is voor alle inwoners, van jong tot oud en van recreatieve sporter tot talent. De deelnemende partijen zetten zich in voor een actieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners in de provincie Groningen.

Speelplekken
Zo wordt er ingezet op meer en uitdagende speelplekken voor de jeugd en op voldoende aanbod dat aansluit bij de verschillende doelgroepen. Zo kan elke inwoner sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, beperking, migratieachtergrond of inkomen en kunnen talenten zich maximaal ontplooien.

Samenwerking
Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is het begin van een mooie en sportieve samenwerking. De komende jaren zullen overheden, onderwijs, organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven, werken aan de ambities, doelstellingen en acties die in dit akkoord beschreven staan. Daarnaast worden de komende periode meer organisaties aangemoedigd om zich aan te sluiten bij het akkoord.
35 handtekeningen
Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk zette donderdag 10 december namens de provincie Groningen haar handtekening onder het Beweegakkoord. Maar liefst 34 organisaties uit de provincie gingen haar voor. Het draagvlak is groot. Alle partijen gaan nu samen aan de slag.