Motie huisnummers

Ingediend door PvdA

Raadsvergadering d.d  2 december 2020

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Westerkwartier;

in vergadering bijeen op 2 december 2020

Aanleiding:

               De  afgelopen maanden heeft de PvdA een inventarisatie gedaan naar de beschikbare AED’s

In de gemeente Westerkwartier. Tijdens deze inventarisatie liepen we tegen een probleem aan wat in de oude gemeente Leek ook al eens ter vergadering is geweest: de zichtbaarheid van huisnummers, m.n. in het buitengebied. Omdat nog steeds veel huizen niet goed vindbaar zijn in het donker willen we hier middels deze motie opnieuw aandacht aan geven.

Overwegende dat

–        Huisnummers vaak niet te vinden of niet goed zichtbaar zijn.

–        Hulpdiensten zoals ambulances, politie, brandweer en huisarts in dit soort situaties veel onnodige tijd verliezen

–        In combinatie met goed leesbare huisnummers en voldoende publiekelijk beschikbare AED’s het Westerkwartier aanmerkelijk (hart)veiliger wordt.

Draagt het college op

  • Een brede coördinerende actie op te zetten en burgers aan te schrijven met als doel zoveel mogelijk huizen te voorzien van goed zichtbare  huisnummers en enkel de kosten hiervan door te berekenen.

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Westerkwartier                                                Hans Koenders

ChristenUnie                                                                Koos Siegers

D66                                                                                 Rogier van t Land

50 plus                                                                            Chris Veeze

Sterk Westerkwartier                                                 Harry Stomphorst

VZ Winterkwartier                                                      Ytsen van der Velde

CDA                                                                                Geertje Veenstra

Deze motie is raadsbreed aangenomen