Huisvestingsplan scholen 2017-2020

De vier Westerkwartier gemeenten hebben in goed overleg met de schoolbesturen een Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Westerkwartier opgesteld.

dat een duidelijk en compleet overzicht geeft van hoe het er met alle scholen in basis en voortgezet onderwijs voorstaat qua leerlingenaantallen, krimp, soms groei en wat er de komende vier jaar moet gebeuren.

Belangrijke trends zijn de krimp en ontgroening waardoor steeds meer scholen onder de grens van de tot doel gestelde (ongeveer) 80 leerlingen gaan zakken. Met geduld en tact wordt de beste oplossing voor een dorp gekozen, een fusie met een nabijgelegen school, soms tot een samenwerkingsschool met openbaar en bijzonde onderwijs onder één dak.

De PvdA Leek vindt dat kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen voorop moet staan. Dit kan het beste in scholen die veel kennis over modern onderwijs in huis hebben en de kinderen voldoende uitdaging bieden, ook op sociaal gebied met veel leeftijdsgenootjes om hen heen. Het is moeilijk dit in een school met bijvoorbeeld dertig leerlingen te bieden, omdat die leerlingen over acht leeftijdsgroepen verdeeld zijn in maar twee of drie klassen. Het leeftijdsverschil in een klas wordt dan erg groot.

Wij weten dat een school in een dorp vooral voor ouders met jonge kinderen aantrekkelijk is om daar te gaan wonen. Dat levert een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. We zijn er daarom voorstander van in die plaatsen waar het leerlingenaantal per school daalt, maar opgeteld wel op 80 of meer uitkomt, dat openbaar en bijzonder onderwijs samengaan in één brede school. Gelukkig wordt dit uitgangspunt ook onderschreven door Westerwijs en Penta Primair. Als er te weinig kinderen in een dorp wonen om op deze manier een levenskrachtige en kwalitatief goede school te behouden, dan moet een keuze gemaakt worden voor een andere plek dichtbij waar dit wel kan.

In Oostindie komt binnen drie jaar permanente nieuwbouw waar wij geheel achter staan. Ook de kinderopvang ia SKSG krijgt hier hopelijk een plek. De nieuwe tred in Nederland is te komen tot een IKC, een integraal kind centrum, een aanpak waar het kind centraal staat en niet het systeem.

De PvdA Leek wil graag dat dit de komende jaren op zoveel mogelijk plaatsen wordt toegepast.

Een tweede belangrijk plan voor Leek is te komen tot een verbinding tussen Nijeborg en Lindenborg dmv nieuwbouw en vervolgens de Oldeborg af te stoten. Dit moet na een voorbereidingskrediet in 2020 uiteindelijk in 2022 zijn beslag krijgen. PvdA Leek wil graag dat dit eerder gaat gebeuren!

Jelle Veenstra