Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan!

Februari 2017 – Armoedebeleid moet scherper, aldus Andre Hatzman, PvdA-raadslid in Zuidhorn. Negen procent van de bevolking, waaronder heel veel kinderen, leeft in armoede in Nederland, het 9e rijkste land van de wereld.

Voor veel mensen in Nederland voelt de crisis nog helemaal nog niet voorbij. Armoede is zeer ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel. Ook verzinnen ze een reden om niet te hoeven trakteren op school voor hun verjaardag.

Wij steunen de aanpak die wordt voorgesteld door het college: de doelen die worden gesteld voor 2017 moeten aangepakt worden via vroeg-signalering, preventie en samenwerking met maatschappelijke organisatie en andere gemeenten in het Westerkwartier. Ook een speerpunt van de PvdA, participatie aan de samenleving of in rond Nederlands: ‘iedereen doet mee’, vinden we terug in het raadsvoorstel armoedebeleid. Het doet goed om te lezen dat kinderen, jongeren en vluchtelingen daarbij extra aandacht krijgen.

Vanuit de SP hebben we een sympathiek voorstel gekregen om de maatregelen voor minimabeleid open te stellen voor inkomens tot 130 % van de geldende bijstandsnorm. Het voorstel is niet nieuw, in een verder verleden heeft de PvdA hiervoor succesvol gepleit en recent ook andere partijen, waaronder andermaal de PvdA. Het is interessant om van het college te horen of er ondertussen mogelijkheden zijn om de grenzen op te rekken en of dat verstandig is. Want het is wel goed ook vast te stellen dat bij elke regeling, waarbij een norm wordt gehanteerd, er ook altijd mensen zijn die er niet of mínder op vooruitgaan, dat geldt bij 120, maar ook weer bij 130. Elke norm is arbitrair. Een norm die voor een ieder goed uitpakt, bestaat helaas niet! Toch lijkt het ons de moeite van een onderzoek, wat de beste grens is, meer dan waard. Daarom dienen we samen met Groen links een motie in.

Graag geven we het college ook nog enkele suggesties mee, waarmee het armoedebeleid verder versterkt zou kunnen worden. Om uit de schuldenproblematiek te raken is het belangrijk om je goed te kunnen presenteren bij een sollicitatie. We vinden dat de gemeente mensen daar goed bij moet ondersteunen, door het aanbieden van sollicitatietrainingen, maar ook met het beschikbaar stellen van een budget voor bijvoorbeeld mooie representatieve kleding en een bon voor de kapper.

Bij alle intakes voor organisaties die zich met armoede bezig houden en afdelingen van de gemeente waarbij dat van belang is, moet de financiële situatie onderwerp van gesprek zijn. Dat draagt bij aan een vroege signalering.

Het beleid kan nog altijd socialer. Zolang maar 10 % van de allerarmsten gebruik (mogen) maken van  de voedselbank. Zolang er een organisatie als de voedselbank nódig is. Zolang er mensen onnodig in de schulden terechtkomen. Zolang private incassobureaus met woekertarieven geld halen bij mensen die al zo weinig hebben. Zolang er kinderen op scholen en in het sociale verkeer niet kunnen meedoen. Zolang is er een stevig armoedebeleid nodig, omdat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan!