Ik vind wethouder zijn nog altijd een wereldbaan

Onze wethouder Elly Pastoor in gesprek met de pers. Een aantal zaken die ook voor ons als PvdA belangrijk zijn heeft zij mede door haar inzet voorelkaar gekregen. Denk ik hierbij aan een b.v. het lokale sportakkoord en het voedselakkoord. In onderstaande verslag geeft zij haar bevlogenheid aan.

WESTERKWARTIER – Jarenlang werkte Elly Pastoor als regiomanager op het Alfa-college, maar in 2010 maakte ze de switch richting de politiek. Twee jaar lang was ze wethouder namens de PvdA in de stad Groningen en in 2016 werd ze benoemd tot wethouder in de voormalige gemeente Grootegast. Voor de verkiezingen in de nieuwe gemeente Westerkwartier werd Pastoor naar voren geschoven als kandidaat-wethouder en aangezien de PvdA het schopte tot de coalitie, is Pastoor nu alweer 2,5 jaar wethouder in het Westerkwartier. Een wereldbaan, zoals ze het zelf omschrijft. Ze schuift het dan ook niet onder stoelen of banken dat ze het ontzettend naar haar zin heeft in haar huidige functie.

Als regiomanager op het Alfa-college was Pastoor jarenlang nauw betrokken bij het volwassenonderwijs op de verschillende locaties van de school. Echter koos ze er vervolgens bewust voor om dit achter zich te laten en de politiek in te gaan. “Dat komt vooral omdat ik ervoor werd gevraagd”, zegt Pastoor, die, na tien jaar in Zuidhorn te hebben gewoond, al jarenlang in Haren woont. “Het bestuur van de PvdA in de stad Groningen vroeg mij na te denken over een kandidaat-wethouderschap. Er was behoefte aan een frisse wind.   Het leidde er uiteindelijk toe dat Pastoor de nummer twee op de kieslijst werd, maar daar was niet iedereen het mee eens. “Sommige mensen binnen de partij vonden dat ik nogal uit de lucht kwam vallen. Ik had namelijk nog geen carrière gemaakt in de politiek en men vond dat dat noodzakelijk was”.

Toch veranderde er niets aan de positie van Pastoor. De kiezers stemden vervolgens massaal op de PvdA en Pastoor, waardoor zij werd benoemd tot tweede PvdA-wethouder in het college. “Dat vond ik echt geweldig”, zegt ze. “Het is een wereldbaan en dat vind ik nog steeds. Je kunt namelijk echt iets betekenen en voor elkaar krijgen. Ik vind mezelf een politieke opbouwwerker. Ik houd ervan om samen met betrokken inwoners vanaf het begin af aan iets op te zetten en uiteindelijk uit te voeren. Dat kan vanuit de wethouders functie”. Pastoor was uiteindelijk slechts 2,5 jaar wethouder in de stad. De raadsvergadering over de eventuele komst van de tram in Groningen deed haar de das om. Groen Links en de PvdA bleven voor de komst van de tram, de twee andere coalitiepartijen niet. Wij zijn toen uit de coalitie gestapt. Dat vond ik wel ontzettend jammer. Ik had dingen in de steigers staan en die had ik graag willen afmaken. Dat is helaas niet gelukt”.
Nadat ze opstapte als wethouder in de gemeente Groningen, heeft Pastoor een behoorlijke tijd wakker gelegen. “Ik had geen werk meer, want ik had mijn baan bij het Alfa-college opgezegd”, zegt ze. “Ik had namelijk onder andere onderwijs in mijn portefeuille. Het leek mij niet juist daarnaast banden te hebben met een van de onderwijsinstellingen. In de periode na haar wethouderschap heeft Pastoor verschillende bestuurlijke functies bekleed, bijvoorbeeld bij de Stichting Nieuw Nabuurschap (werk voor en door mensen met een psychiatrische aandoening) en Onderwijs Groep Noord. Daarnaast werd ze als zzp’er regelmatig gevraagd voor advies in het sociaal domein en heeft ze samen met anderen onder andere de Culinaire Vakschool Groningen opgericht. “Als lot uit de loterij werd ik gevraagd als landelijk projectleider voor het Project Verzuim 18+, een groot project van het ministerie van Onderwijs en de brancheorganisatie voor leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen, Ingrado. Hierdoor hoefde ik mij geen zorgen meer te maken om geld”, aldus Pastoor.

Toch weer de politiek in
In 2016 maakte de voormalige gemeente Grootegast voor het eerst kennis met Pastoor. De PvdA zocht namelijk vervanging voor de zieke wethouder Kor de Wagt en zag in Pastoor de ideale kandidaat. “Ik werd gebeld en gevraagd of ik de functie van Kor wilde waarnemen”, zegt ze. “Het ging om een parttime functie van waarschijnlijk tijdelijke aard en dat betekende dat ik niet alle schepen achter me hoefde te verbranden. Ik kon in Haren blijven wonen en mijn andere werkzaamheden voor een deel aanhouden. Aangezien ik het wethouderschap in Groningen ontzettend leuk heb gevonden, ben ik ook dit avontuur aangegaan”. Voordat Pastoor kon beginnen als waarnemend wethouder in Grootegast, moest de gemeenteraad akkoord geven. Dat gebeurde, maar niet unaniem. “De oppositiepartijen VZ2000 (nu VZ Westerkwartier) en VVD stemden tegen. Zij vonden het niet nodig om voor deze korte periode een vervangend wethouder aan te stellen”. Na een half jaar overleed Kor de Wagt en werd Pastoor gevraagd aan te blijven tot de gemeentelijke herindeling. “Ook hierover moest weer gestemd worden en nu stemden ook VZ en de VVD ermee in. Dat vind ik nog altijd mooi”. Uiteindelijk is Pastoor drie jaar wethouder in de gemeente Grootegast geweest.

In Grootegast ging Pastoor vanaf dag één voortvarend aan de slag. Ze was dan wel parttime wethouder, daar trok ze zich weinig van aan. “Ik was best wel ambitieus”, zegt ze. “Ik kon twintig uur per week vullen met standaard vergaderingen en overleggen, maar ik wilde meer. Je doet het of je doet het niet.” Pastoor heeft het in Grootegast altijd naar haar zin gehad en ze hoefde er daarom ook niet lang over na te denken toen de PvdA haar vroeg om ook voor de nieuwe gemeente Westerkwartier als kandidaat-wethouder naar voren te worden geschoven. “Toen was het natuurlijk nog lang niet zeker dat we ook in de coalitie zouden komen”, zegt ze. “Uiteindelijk gebeurde dat gelukkig wel en daar ben ik nog altijd ontzettend blij mee. Ik vind het namelijk nog steeds een wereldbaan”.

Politieke opbouwwerker
Zoals gezegd omschrijft Pastoor zichzelf als een politieke opbouwwerker. Ze wil graag samen met betrokken inwoners zaken van onderop aanpakken en opzetten.  Dat doet ze ook nog altijd in de gemeente Westerkwartier. “Een goed voorbeeld hiervan is het Lokaal Sportakkoord”, zegt de wethouder. “Deze hebben we samen met verenigingen, ondernemers en andere belanghebbenden ontwikkeld en die zorgen ook zelf voor de uitvoering hiervan. Er is in het begin namelijk een kopgroep gevormd en die bepaalt welke initiatieven subsidie krijgen”. Andere voorbeelden waaruit blijkt dat Pastoor een politieke opbouwwerker is, zijn onder andere de Detailhandelsvisie en de Visie Recreatie & Toerisme. “Deze aanpak past bij mij, omdat het plan dan de meeste kans van slagen heeft in de uitvoering. Als mensen uit het gebied het zelf ontwikkelen, betekent dat ook dat het daardoor het beste bij het gebied past”.

Ook het Voedselakkoord is een initiatief dat precies past in het straatje van Pastoor. Het plan is samen met betrokkenen ontwikkeld en het uitvoeringsplan ligt inmiddels klaar om te starten. “Iedereen heeft de kans gehad om eraan mee te werken en dat vind ik ontzettend mooi. Eind september lanceren we in Zuidhorn samen met onder andere de Gebiedscoöperatie, Hanzehogeschool, de Rabo en Unive de Food Innovation Hub, wat een kenniscentrum gaat worden op het gebied van voedsel. De gemeente Westerkwartier kan zich hiermee profileren op het gebied van voedsel”. Een onderwerp wat niet onbenoemd kan blijven is de Gebiedscoöperatie. Begonnen in de voormalige gemeente Zuidhorn en de afgelopen jaren een voorbeeld geworden van een manier van werken voor andere gemeenten in de provincie. “Daar hebben we met heel veel mensen ontzettend hard aan gewerkt. Daar ben ik best een beetje trots op”, aldus Pastoor.

Naast bovengenoemde onderwerpen maakt de wethouder zich hard voor gelijke kansen. Ze is ervan overtuigd dat iedereen gelijke kansen moet krijgen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen, onderwijs en zorg. “Daarmee moeten we beginnen bij kinderen om te  zorgen dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen om daardoor als volwassene een goed bij hen passend leven te kunnen leiden. Brede welvaart is belangrijk. “We moeten kinderen zo kansrijk mogelijk opvoeden. Iets wat daar goed bij past, is dat wij een JOGG-gemeente zijn geworden en een miljoen euro van de provincie hebben gekregen voor de komende vier jaar. Daarmee willen we onze gemeente zo inrichten dat de kansengelijkheid bevorderd wordt. Daar hebben we de afgelopen jaren de piketpalen voor geslagen en willen we in de toekomst  verder uitvoering aan geven.”

Coronaperiode
Een groot deel van het wethouderschap van Pastoor speelt zich af middenin de coronacrisis. De crisis heeft een behoorlijke invloed op de economie, een onderwerp wat bij haar in de portefeuille zit. “Vanaf dag één hebben we goed samengewerkt met de ondernemers”, zegt ze. “Als gemeente hebben we de ondernemers gedurende de crisis gesteund waar we konden. We hadden we als een van de eerste gemeenten de TOZO-regeling voor elkaar en hebben belrondes georganiseerd om in contact te blijven. De coronaperiode heeft iedereen ontzettend geraakt. Pastoor ziet voor zichzelf in haar functie ook voordelen. “Je kunt wel zeggen dat ik veel digitaal vaardiger ben geworden”, lacht ze. “Daarnaast hebben we ervaren dat we bepaalde dingen ook prima online kunnen doen. Ik had voorheen veel ‘fysieke’ overleggen en dan reed ik van Grootegast naar Zuidhorn en Leek en weer terug. We hebben in de afgelopen periode ontdekt dat dat ook op een duurzamere manier kan”.

Toekomst 
Op 16 maart 2022 vinden de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het huidige college heeft dus nog ruim een half jaar de tijd om bepaalde zaken af te ronden. Naast dat Pastoor zich de komende periode bezighoudt met onder andere de uitvoering van het Voedselakkoord en het Preventieprogramma Sociaal Domein zet ze zich  nadrukkelijk in voor De School in Beweging. “Dit project heeft behoorlijk te lijden gehad onder de coronacrisis”, zegt ze. “Echter hebben we een subsidie van de Provincie Groningen gekregen, waardoor het mogelijk is dat alle scholen die mee willen doen aan het project ook mee kunnen doen. We hopen daar binnenkort een nieuwe start mee te maken. Bewegen tijdens de schooldag is zo belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Ik hoop dat dit in de toekomst een ingeslepen patroon wordt”.

Pastoor laat in het midden wat haar plannen zijn voor de toekomst. In oktober van dit jaar presenteert de PvdA haar kieslijst en maakt ze bekend wie de kandidaat-wethouder is. “Het mooiste is natuurlijk om alle geslagen piketpaaltjes zelf uit te voeren, maar ik heb in deze periode ook al op veel gebieden mijn slag geslagen. Ik heb de afgelopen jaren  met heel veel plezier in de gemeente Westerkwartier gewerkt en doe dat nu nog steeds. Ik woon dan wel niet in de gemeente, toch heb ik nooit gemerkt dat dat een nadeel is. Je hoeft er niet te wonen om er altijd te zijn”. Tot slot is het de afgelopen periode ook duidelijk geworden dat Pastoor niet alleen als wethouder furore heeft gemaakt in de gemeente Westerkwartier. Dat deed ze vijftien jaar geleden  ook al als regiomanager van het Alfa College: “Ik heb heel lang geleden nog les gegeven aan een mts in Groningen. In de gemeente Westerkwartier kwam ik regelmatig oud-leerlingen tegen die succesvol ondernemer zijn geworden. Dat vind ik geweldig”, besluit de wethouder.