start bouw integraal Kindcentrum

Als PvdA streven wij naar kindcentra, waarbij een optimale samenwerking is tussen school en kinderdagverblijf. Maar natuurlijk ook de samenwerking met zorg als ondersteuning Jeurd en Gezin zijn van groot belang.

Zo prachtig dus ook dat maandag de volgende stap gezet wordt om een aantal van deze voor onze partij zo belangrijke krachten te bundelen en waarbij de eerste paal nieuwbouw Integraal Kindcentrum in Marum geslagen wordt.

Op maandag 30 augustus 2021 om 11.00 uur is de officiële start van de bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) op het sportpark De Holten in Marum. Wethouder Elly Pastoor slaat samen met een peuter van Kinderopvang Het Zonnetje en met 2 kinderen van CBS de Bron en OBS De Springplank de eerste paal. Bij dit moment zijn de kinderen van beide scholen CBS De Bron en OBS De Springplank en een aantal kinderen van kinderopvang Het Zonnetje aanwezig, evenals de GGD en coördinatoren van Het KunstKwartier.

Alle functies voor de kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak
Het Integraal Kindcentrum komt te staan op het huidige trainingsveld van voetbalvereniging SV Marum op Sportpark De Holten. Ter vervanging van het huidige trainingsveld is er een nieuw kunstgrastrainingsveld aangelegd en zijn de andere velden verbeterd, hierdoor is er voldoende capaciteit voor de toekomst.

In dit gebouw komen de beide basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron. Het biedt ook ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kindercentrum Het Zonnetje gaat dan over in “Quadraten Kinderopvang”. De GGD met het consultatiebureau en het kunstonderwijs van Het KunstKwartier Westerkwartier krijgen een eigen ruimte in het nieuwe gebouw. Alle functies voor de kinderen van 0 tot 13 jaar worden in Marum zo in één nieuw gebouw ondergebracht.

Duurzaam gebouw met groene buitenruimte
Het IKC krijgt twee bouwlagen en beslaat ongeveer één derde van het beschikbare schoolterrein. Het is een energieneutraal ontwerp, wat ruimschoots voldoet aan de toekomstige Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) eisen. Het gebouw wordt verwarmd, gekoeld en geventileerd met elektriciteit. Vrijwel alle energie die is benodigd wordt opgewekt met 414 zonnepanelen op het dak. En strenge eisen van “frisse scholen” voor een gezond binnenklimaat, waaronder de ventilatie. In de buitenruimte bij het gebouw is plaats voor pleinen, speelzones, fietsenstalling, waterberging en meer. Er wordt rekening gehouden met voldoende schaduwplaatsen en groene inpassing.

Naar verwachting kunnen de gebruikers na de zomervakantie van 2022 in het nieuwe gebouw.