Kinderdagverblijf Babbel

Op verzoek van de fractie zijn wij op donderdag 4 maart in gesprek gegaan met Laura Roffel. Laura Roffel is eigenaar en oprichter van kinderdagverblijf Babbel in De Wilp. Babbel heeft inmiddels 3 locaties in de Wilp en er werken 17 pedagogisch medewerkers. Veel kinderen tussen 0 en 12 jaar uit het dorp en de omliggende dorpen komen op de crèche of BSO van Babbel. Babbel vervult daarmee een belangrijke maatschappelijk functie voor het dorp en de omgeving. Als we met Laura in gesprek zijn horen we een maatschappelijk gedreven ondernemer waarbij binnen Babbel ontwikkeling en welbevinden van de kinderen centraal staat. De invulling en rol van voorschoolse educatie en het belang hiervan met betrekking tot het creëren van gelijke kansen voor kinderen werd hier o.a. bij benoemd. Er is gesproken over de ervaringen van de afgelopen maanden m.b.t. corona, de gevolgen voor de kinderen maar ook de druk die bij de ouders kwam te liggen bij het geven van thuisonderwijs. In het gesprek kwam de verbindingen richting zorgverleners en gemeente aan de orde en werd gesproken over het belang van de samenwerking met de lokale basisscholen. Laura lichtte een aantal inspirerende casussen toe waarbij intensief samen wordt gewerkt tussen de scholen en de opvang om kinderen te helpen bij de overgang van crèche naar school of om de aansluiting tussen de scholen en de buitenschoolse opvang te borgen. Door Laura werd de wens om te komen tot een integraal-kindcentrum in de Wilp benadrukt. Wij bedanken Laura voor het prettige en inspirerende gesprek. Wij hebben afgesproken dat wanneer het weer kan wij graag nog een keer langskomen in de Wilp.