Nieuwe fractie PvdA loopt zich warm in Marum

 

Maandag 28 mei hebben de eerste 9 kandidaten voor de nieuwe PvdA fractie Westerkwartier een rondrit gemaakt door de gemeente Marum. Behalve de historische ontwikkeling van dit gebied met zijn vervening en de kloosters, stond natuurlijk vooral de politieke actualiteit centraal. Zo betrof de eerste stop de natuurontwikkeling aan de noordkant van de A7. Nico Boele van Staatsbosbeheer praatte de groep hier bij over de Marumerlage en het waterbergingsproject richting Boerakker. Hij riep de gemeente op mee te werken aan de toegankelijkheid van de natuurgebieden.

 

In de Wilp werd de groep door Sake de Vries, voorzitter van Dorpsbelangen de Wilp, ingelicht over de behoefte aan nieuwbouw woningen. Ook een forse aanpassing van het dorpshuis staat in de Wilp is gewenst. Ook hun onderzoek om te komen tot een dorpscoöperatie kwam ter sprake. In Jonkersvaart werd stil gestaan bij de woningbouw die hier heeft plaatsgevonden en bij de mogelijke herbestemming van de basisschool die binnenkort sluit. Vervolgens ging de tocht naar het Haarsterveld en Trimunt om door te rijden richting Noordwijk. De tocht gaf een goed beeld van de late veenontginningen die nog zichtbaar zijn aan de wegenstructuur en de bebouwing.

 

Op diverse plekken werd aandacht besteed aan de initiatieven die we als PvdA fractie Marum genomen hebben. Zo bespraken we de startersleningen, het verlagen van de grondprijs en het wandelpad Pierswijk / Jonkersvaart. Verder kwamen de dorpsbus en de steun voor diverse verenigingen van dorpsbelangen aan de orde. Ook is de fractie van Marum trots op het AED netwerk dat volledig operationeel is.

 

In het centrum van Marum stond Jan Leistra van woningbouwcorporatie Wold en Waard de groep op te wachten bij de nieuwe 19 energieneutrale huizen aan de Grote Hoorn. Deze huizen maken deel uit van het centrumplan en zijn voorzien van zonnepanelen en warmtewisselaars en worden verwarmd door de houtsnippercentrale, een uniek project in het Westerkwartier. Bij het zwembad in Marum staat deze centrale, die inmiddels niet alleen het gemeentehuis, een basisschool, het verzorgingscentrum, de sportschool en het fitnesscentrum het zwembad maar nu ook deze huizen verwarmt. Wold en Waard staat aan de vooravond van een megaklus om veel huizen energieneutraal te maken. Leistra nam de gelegenheid te baat door op een zeepkist te stappen en de lokale politici eens haarfijn uit leggen waar Wold en Waard tegen aan loopt bij de operatie. Met name landelijke regels maken deze operatie onnodig duur. Coöperaties mogen geen gebruik maken van zonneparken of daken van bedrijfsgebouwen. Ook vertelde Leistra over de regels voor natuur en milieu waar Wold&Waard rekening mee moeten houden bij renovatieprojecten. Soms is dat terecht, maar soms overtrokken bijvoorbeeld als het gaat om de plicht tijdelijke nestkastjes te plaatsen bij dakrenovatie. Voor Wold en Waard gaat het over 36.000 nestkastjes, aldus Leistra. Dan voelt iedereen nattigheid. Een ander probleem is dat alleen gebruik gemaakt mag worden van de eigen daken maar die zijn meestal te klein. De PvdA fractie sprak op zijn beurt de noodzaak uit dat huurwoningen betaalbaar moeten blijven.

 

Daarnaast kwam natuurlijk ook het Verzorgingshuis De Hoorn, het IKC en de centrale voorziening in het centrum van Marum aan de orde. Tussen door werd uitgebreid aandacht besteed aan de vele mooie plekken die de gemeente Marum rijk is. Onderweg werd nog de opmerking gemaakt ”Het lijkt hier wel bos”.

 

Hans Koenders