ook zet onze wethouder zich vol enthousiasme in voor het IKC

Dijkstra Draisma ontwerpt en bouwt Integraal Kindcentrum in Marum

Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward en Dokkum is de winnaar van de aanbesteding van ontwerp en bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum in Marum. Het Integraal Kindcentrum (IKC) komt op sportpark De Holten. Op woensdag 7 oktober 2020 tekenden directeur Biense Dijkstra en burgemeester Ard van der Tuuk hiervoor het contract.

Planning

De komende maanden wordt het schetsontwerp met de gebruikers van het gebouw verder uitgewerkt. Deze week  informeren we ook de omgeving over het ontwerp van het gebouw, de inrichting van de omgeving en het verkeersplan. In het voorjaar van 2021 wordt een bouwvergunning aangevraagd. Daarna start de bouw. Het IKC kan naar verwachting na de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.

Ontwerp

Het tweelaags gebouw is ontworpen door Kristinsson Architecten. Het heeft een uitnodigende hoofdentree met overkapping aan de noord-oostzijde.  Binnenin is het ontwerp licht en ruimtelijk opgezet. Mooie details die opvallen zijn de grote tribunetrap, de boomkolommen en het daklicht. Alle functies in het gebouw zijn direct vindbaar via de ruime centrale hal. De installaties op het dak blijven door de verdiepte opstelling ook van veraf uit het zicht. Het gebouw is energieneutraal, krijgt 430 zonnepanelen en biedt met 3.670 m² bruto vloeroppervlakte een zee van ruimte. Ook de mee ontworpen buitenruimte sluit goed aan op het gebouw, de omgeving en de verkeersstromen. Het zicht naar het sportveld aan de westzijde, vanaf de voetbalkantine, blijft goed. De gebruikers zijn erg tevreden met dit ontwerp. Ontwerp en bouw van het IKC Marum inclusief de pleinen en groen kost € 6,61 miljoen (exclusief BTW). Daarnaast is geld gereserveerd voor verkeersmaatregelen en verplaatsing van sportvelden.

Gebruikers
Het Integraal Kindcentrum (IKC) krijgt een plaats op het huidige trainingsveld van voetbalvereniging SV Marum. Met deze vereniging is al overeenstemming over de aanpassing en verbetering van de velden zodat er voldoende capaciteit overblijft. In het gebouw krijgen CBS De Bron en OBS De Springplank van schoolbestuur Quadraten een plek. Quadraten Kinderopvang start samen met Kindercentrum Het Zonnetje een nieuwe kinderopvang en buitenschoolse opvang in het gebouw. Ook de GGD met het consultatiebureau en de muziekschool van Kunstbedrijven Westerkwartier krijgen een plaats in het gebouw

Verantwoordelijk wethouder Elly Pastoor is blij met het ontwerp en het meedenken van de gebruikers en omgeving hierbij.  “Het is mooi om te zien dat de onderdelen onderwijs, gezondheid, voor en vroegschoolse educatie en sport nu samenkomen in één gebouw met een sportieve omgeving. Dit biedt ongekende mogelijkheden.  Aan het plan wordt sinds het voorjaar van 2019 in nauw samengewerkt. De gemeente opereert op verzoek van alle partners, als bouwheer en opdrachtgever. Dit alles leidt straks tot een mooie multifunctionele accommodatie waar inwoners van Marum en omgeving elkaar treffen en waar het dorp weer jaren mee vooruit kan.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief over het project op www.westerkwartier.nl/ikcmarum