Provincie draag bij aan uitvoering detailhandelsvisie gemeente westerkwartier

De gemeente Westerkwartier kan een bijdrage van € 200.000,– tegemoet zien van de provincie Groningen. Dit bedrag is bestemd voor de uitvoering van de Detailhandelsvisie die de gemeenteraad van Westerkwartier in mei jl. heeft vastgesteld. De gemeente wil de leegstand beperken en de winkels concentreren in aantrekkelijke en compacte centra. In overleg met de ondernemersverenigingen is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat hieraan bij moet dragen.

Aanpak leegstand en verbetering openbare ruimte

Het uitvoeringsprogramma Retail van de gemeente Westerkwartier omvat de volgende activiteiten: centrummanagement, aanpak leegstand, verbeteren openbare ruimte en verblijfskwaliteit, promotie en marketing en versterking ondernemerschap. Ook wordt een stimuleringsregeling ontwikkeld voor onder meer de verplaatsing van ondernemers naar de winkelcentra. Met het hele pakket is een bedrag gemoeid van 800.000 euro. De gemeente Westerkwartier heeft hiervoor een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt. Daarnaast dragen ook ondernemersverenigingen, ondernemers en vastgoedeigenaren bij.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De detailhandel in de provincie is belangrijk voor de leefbaarheid. Concentratie van winkels in compacte centra én het aanpakken van de leegstand in combinatie met het verbeteren van de openbare ruimte dragen bij aan de ontwikkeling van de detailhandel in Westerkwartier. Met een bijdrage uit de subsidieregeling Retailagenda helpen we de gemeente graag een stap verder in dit proces.”

Wethouder Elly Pastoor: “Wij zijn blij met deze provinciale bijdrage aan de uitvoering van de plannen uit de Detailhandelsvisie. Een visie die met alle betrokkenen tot stand is gekomen. Hierdoor kunnen wij samen met de city-marketeers en de ondernemersverenigingen aan de slag om de winkelcentra aantrekkelijk te houden en te promoten. Dit is van groot belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in het Westerkwartier.”

Subsidieregeling Retailagenda

De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee de provincie gemeenten ondersteunt bij de ontwikkeling van winkelgebieden.