PvdA bijdrage algemene beschouwingen

En dan is het begrotingsberaad. Namens de PvdA dient fractievoorzitter Sandra de Wit bij de algemene beschouwingen 3 moties in.

  • Vrijstelling voor giften bij bijstandsuitkering
  • 130% regeling voor alle inwoners
  • Wonen voor inwoners, i.p.v. beleggers

Er is natuurlijk ook aandacht voor energieprijsstijgingen, moderniseren onderwijs en optimaal leerklimaat, gekwalificeerd onderwijzend personeel, samen onderwijs volgen, IKC bouw Marum en het aan te leggen fietspad, het sportakkoord en gezond door sport.

Niemand mag wat ons betreft in de kou staan!