PvdA in de raad: gemeentelijk afvalbeleid

De PvdA kan zich prima vinden in de uitgangspuntennotitie die als basis dient voor het afvalbeleid van de gemeente Westerkwartier. Fijn ook dat we als raad al vroeg betrokken werden in het proces, immers, afval betreft iedereen. De PvdA ziet vooral uitdaging in aan de ene kant het betaalbaar houden van de afvalinzameling en aan de andere kant het verminderen van de hoeveelheid afval. En daarbij willen we graag oog hebben voor innovaties, zolang de effecten hiervan maar ten goede komen van onze inwoners.

Verder lijkt het nog een hele weg om afval te gaan zien als grondstof, maar wanneer we alle betrokkenen – inwoners en lokale ondernemers- hierbij betrekken, kunnen er initiatieven ontstaan om nog beter de kringloopgedachte te stimuleren.