PvdA op zoek naar de sloot in Niehove

Niehove.

Afgelopen vrijdag bezochten Hans Koenders en Mark Veenstra namens de PvdA Niehove. Op uitnodiging van boer Hans van der Helm konden raadsleden zelf constateren dat de historische sloot in het landschap niet meer te herkennen was. En dat is waar de gemeente juist op wil handhaven. Het terugbrengen van de oude (blauwe) sloot. Tijd voor een toelichting dus.

Om de cultuur historische waarden van het landschap in stand te houden, moeten de aangewezen historische sloten in Middag-Humsterland moeten volgens het bestemmingsplan in stand worden gehouden. Een bestemmingsplan wat na jarenlang intensief overleg in het kader van het Convenant Middag-Humsterland is vastgesteld

Waarom we ons zo druk maken over een sloot waar geen water meer in staat? De sloot vertegenwoordigt cultuurhistorie. Immers de sloten zijn ontstaan door droogvallende kwelders en vaak hebben deze een aanwijsbare relatie met een wierde. Kortom het behoort tot een landschap dat zo’n 2000 jaar geleden is ontstaan.

Aan de andere kant bevordert de sloot ook de biodiversiteit. Immers, in het moderne graslandschap zijn het nog de enig plekken waar planten dieren nog terecht kunnen, denk aan de tureluur of reiger.

Volgens de PvdA moeten boeren juist geen sloten dichtgooien, of laten dichtgroeien. We moeten ze juist koesteren. Gezien de maatschappelijke discussie die onlangs is opgestart over de biodiversiteit, kunnen boeren juist een positieve bijdrage leveren. En naast cultuurhistorische waarden, kan zo’n sloot ook een economische waarde zijn. Biodiversiteit en eigentijdse landbouw wordt juist beloond. Wanneer er voor een gebied een biodiversiteitsmonitor wordt opgesteld kunnen boeren die bijdragen aan duurzaamheid en biodiversiteit een hogere melkprijs krijgen.

En dus moet de politiek niet in de oude tegenstelling dichtgooien of niet dichtgooien terecht komen. Het ligt al vast in het bestemmingsplan. Er kan beter gesproken worden over de nieuwe mogelijkheden van de oude sloten. Ook omdat in de tijd van het convenant biodiversiteit nog geen thema was, dat ligt nu totaal anders.

Hans Koenders en Mark Veenstra