PvdA : “Vanaf nu is toegankelijkheid de norm”

10 april 2017

ZUIDHORN – Zuidhorn kan veel toegankelijker voor mensen met een beperking. Het moet ook toegankelijker worden, stelt PvdA’er André Hatzman.

“We hebben het hier ook niet zomaar over een klein probleempje”, vindt Hatzman. “De toegankelijkheid van Zuidhorn is niet overal even goed en dat moet veranderen.”

De PvdA fractie vraagt met grote regelmaat aan het college van burgemeester en wethouders wat de stand van zaken is betreffende de toegankelijkheid van de gemeente. Zo ook tijdens de laatste raadsvergadering, waarin Hatzman weigerde zich met een kluitje het riet in te laten sturen.

André Hatzman is één van de raadsleden die in 2012 een rondje met Onderling Sterk door het dorp heeft gereden in een rolstoel om te kijken hoe het leven van mensen met een beperking eruit ziet. “En dat viel mij niet mee”, meldt hij. “Onderling Sterk is een groep mensen met een beperking die zich hard maakt voor een beter leefbaar Zuidhorn. Een dorp waarin mensen die in een rolstoel zitten wél toegang hebben tot elk gebouw. Tijdens dat rondje bleek dat het centrum bijvoorbeeld nog wel wat te wensen overliet. Een bezoekje aan de Albert Heijn is bijvoorbeeld best een hele opgave voor iemand die in een rolstoel zit. Dat steile stuk omhoog kost behoorlijk wat kracht.”

Dat hebben ook de wethouders Fred Stol en Bert Nederveen gemerkt, die beide bij de ronde aanwezig waren. “Zij onderkennen het probleem ook”, weet Hatzman om daar eerlijk aan toe te voegen, “en er zijn ook wel maatregelen genomen. Toch zien wij dat het nog lang niet overal in het dorp goed geregeld is.” De PvdA’er vertelt dat de Rechten voor de Mens in 2006 is aangescherpt met een bepaling dat mensen met een beperking gelijke rechten hebben en dat vanaf januari 2017 openbare gelegenheden toegankelijk moeten zijn voor iedereen. “En daarbij worden niet alleen de overheidsgebouwen bedoeld”, aldus Hatzman. “Het Cultureel Centrum Zuidhorn en het gemeentehuis zijn prima voorbeelden van hoe het goed geregeld is. De regeling geldt echter óók voor winkels, sportverenigingen en dorpshuizen. En als wij hier in onze gemeente gaan rond rijden in een rolstoel, dan zullen we zien dat we niet zelfstandig in iedere winkel kunnen komen. En dat zou wel moeten. Het is gewoon een wet.”

De kosten voor de verbouwing aan de winkels die niet aan deze voldoen komen voor rekening van de ondernemer zelf, vindt Hatzman. “Uiteindelijk bereiken zij ook een grotere groep mensen die bij hun in de zaak kunnen komen. Al snap ik best dat het voor sommige ondernemers even schrikken zal zijn. De bepaling is ruim tien jaar geleden toegevoegd aan de Rechten van de Mens, maar pas vorig jaar werd daar hier in Nederland beleid op gemaakt. Daar kwam het kostenvraagstuk ook voorbij, waarbij vooral de landelijke VVD de ondernemers in bescherming nam. Nogmaals, dat is te begrijpen. Niet iedere ondernemer is draagkrachtig genoeg om dit soort zaken zelf te regelen.”

Niettemin benadrukt Hatzman dat het de wet is en er feitelijk niet aan getornd kan worden. “Daarom hebben wij als PvdA vorig jaar ook stevig aangedrongen bij wethouder Bert Nederveen om met een goed plan voor de gemeente Zuidhorn te komen. Dat heeft hij ook toegezegd. Op 1 januari zou dat plan klaar moeten zijn, zodat wij kunnen zien hoe men de naleving van deze wet hier in de gemeente Zuidhorn wil bewerkstelligen. Helaas is het nu inmiddels april en hebben wij nog altijd geen plan gezien.”

Wethouder Bert Nederveen beloofde tijdens de laatste raadsvergadering alsnog, in november, met een Westerkwartierbreed plan te komen. “Hij neemt het probleem ook wel serieus”, vindt Hatzman. “De vragen worden netjes en uitgebreid beantwoord en hij is ook duidelijk. Het mag alleen allemaal wel wat sneller. Iedereen zou altijd en overal op eigen kracht binnen moeten kunnen komen. Elk restaurant, elke bakker en in elk overheidsgebouw. Mensen moeten zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Het is aan het college om dit mogelijk te maken en de voorwaarden te scheppen.”

Daarbij denkt het raadslid overigens breder dan alleen de toegankelijkheid van gebouwen. Immers, er bestaan vele beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden. “Ook de toegankelijkheid van de gemeentelijke website kan nog aangescherpt worden”, denkt Hatzman.“ Alsmede het openbaar vervoer, onderwijs, theaters en maatschappelijke organisaties. Het is gewoon zo dat nog lang niet alles maximaal toegankelijk is gemaakt voor mensen met een beperking.” André Hatzman wil het college dan ook bewegen gewoon de wet toe te passen en er bij ondernemers, organisaties en verenigingen die niet voldoen aan de eisen erop aan te dringen de wettelijke voorschriften alsnog –en zo spoedig mogelijk- aan te passen.

Daarbij zal ook de overheid naar zijn eigen dienstverlening, waaronder de gemeentelijke website, moeten kijken, vindt Hatzman. “Al is het natuurlijk een traject dat afgelegd moet worden. Dit is niet van vandaag op morgen geregeld. Daarom vind ik ook dat dit plan er al had moeten zijn. Sterker nog, we zouden al bezig moeten zijn met de uitvoering ervan. Dat het nu Westerkwartier breed wordt uitgemeten is toe te juichen, maar geen reden om stil te blijven staan. Vanaf nu is toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering.”