Rianne Vos kondigt afscheid aan, Sandra de Wit nieuwe fractievoorzitter.

Rianne Vos kondigt afscheid aan, Sandra de Wit nieuwe fractievoorzitter. Rianne Vos is vanaf 2019 fractievoorzitter van de PvdA-Westerkwartier. Daarvoor was ze bijna negen jaar raadslid in de gemeente Leek. Nu doet ze een stap terug om meer tijd te kunnen besteden aan haar gezin in combinatie met haar werk. “Het invullen van de functies als raadslid en fractievoorzitter heb ik met heel veel plezier gedaan. Volksvertegenwoordiger mogen zijn is een prachtige functie. De combinatie van een jong gezin, werk en het raadswerk brengt alleen de nodige uitdagingen met zich mee. De dynamiek van een jong gezin vraagt nu om andere keuzes. Vandaar dat ik het stokje moet doorgeven. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als raadslid en ben als fractievoorzitter trots op de rol die onze fractie de afgelopen periode heeft gespeeld binnen de raad en de coalitie. Het vormen van een nieuwe gemeente geeft de nodige opgaven. Onze partij heeft, als meest linkse partij binnen de coalitie, ingezet op een coalitieprogramma waarbij aandacht is voor de deelname van alle inwoners binnen onze gemeente, ook voor degenen die daar wat extra ondersteuning bij nodig hebben.“ aldus Rianne. “Ik ben trots op wat we hebben bereikt. Bijvoorbeeld de verhoging van de inkomensgrens voor huishoudens met kinderen om in aanmerking te komen voor minimaregelingen, de aandacht voor verduurzaming waarbij iedereen mee kan doen ongeacht de hoogte van het inkomen en de aandacht voor sport en leefstijl.”De fractie en het bestuur van de PvdA-Westerkwartier respecteren de keuze van Rianne om het stokje over te dragen. “De keuze om nu voor haar gezin te kiezen en de politiek los te laten is weloverwogen en begrijpelijk. Rianne heeft de afgelopen elf jaar een waardevolle bijdrage geleverd en wij hopen haar in de toekomst dan ook weer in een actieve rol binnen onze partij terug te zien, ” aldus voorzitter van het bestuur Jelle Veenstra.Rianne neemt op 30 juni afscheid van de raad en draagt dan het stokje van het fractievoorzitterschap over aan Sandra de Wit. Zij is nu raadslid van de PvdA-Westerkwartier. Joachim Bekkering zal op korte termijn worden beëdigd als raadslid, hij is op dit moment actief binnen de steunfractie.