Sociale uitsluiting en armoedebestrijding zijn voor ons van groot belang.

Zuidhorn

De gevolgen van de coronacrisis gaan tot zeker eind dit jaar duren. Dat verwacht RUG-hoogleraar Jouke van Dijk die gespecialiseerd is in regionale arbeidsmarktanalyse.

Koos Bijlsma

Dat meldde Van Dijk deze week tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad van Westerkwartier. Voordat corona uitbrak deed Westerkwartier het wat betreft arbeidsmarkt goed ten opzichte van regio’s als Oost- en Noord-Groningen, zei de hoogleraar. Maar ook Westerkwartier moet volgens hem waakzaam zijn voor maatschappelijke problemen als armoedebestrijding en sociale uitsluiting die door corona sterker aan het licht komen. ,,Gelukkig is het het welvaartsniveau in ons land hoog’’, signaleerde Van Dijk. ,,Als wij hier niet in staat zijn deze problemen op te lossen, welk land is dat dan wel?’’ Hij vroeg met name aandacht voor ondernemers die actief zijn in de detailhandel en die sterk met omzetdaling kampen.

Wethouder Elly Pastoor (PvdA, economische zaken) liet gisteravond weten dat zelfstandige ondernemers uit het Westerkwartier zich massaal melden voor de inkomensondersteuningsregeling (Tozo) als gevolg van corona. ,,Voor Tozo-1 meldden zich dit voorjaar 930 ondernemers. Veel aanvragen moesten worden afgewezen omdat deze ondernemers een partner bleken te hebben met een eigen inkomen.’’

Gevolg was dat het aantal aanvragen voor Tozo-2 terugliep tot 169, zei Pastoor. Per 1 oktober kunnen aanvragen worden ingediend voor Tozo-3. Daarvoor kreeg het Westerkwartier 77 aanvragen binnen waarvan inmiddels 50 zijn behandeld.

Veel aanvragen komen volgens wethouder Pastoor uit de horecasector. De inkomensondersteuning heeft ertoe geleid dat er nog geen bedrijven zijn omgevallen, zei zij. ,,Onmiskenbaar staat het water veel ondernemers tot de lippen. Hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, weet niemand. Maar mijn indruk is dat onze lokale ondernemers zich door de gemeente Westerkwartier voelen gehoord.’’