Stemmen per post

Job Cohen legt uit..

Veilig stemmen in de coronacrisis is van groot belang. Daarom mogen stemgerechtigden van 70 jaar en ouder hun stem per brief uitbrengen. Op die manier hoeven zij niet naar het stembureau te komen. Dat vermindert het risico op besmetting en verspreiding van het virus.

Als kiesgerechtigde van 70 jaar of ouder krijg je voor het briefstemmen twee keer apart post. Je ontvangt:

– een stempluspas
– een envelop met daarin een briefstembiljet, uitleg over het briefstemmen en twee lege enveloppen: een envelop (1) voor het ingevulde stembiljet en een retourenvelop (2) met daarop het antwoordnummer van de gemeente. De ingevulde stempluspas doe je in de lege envelop (1). Deze gevulde envelop doe je vervolgens in de retourenvelop (2).

Kijk voor het filmpje van Job op: Job legt uit hoe je met brief moet stemmen – YouTube