Stimuleringsregeling voor versterking winkelcentra Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier komt met een stimuleringsregeling om de winkelcentra aantrekkelijker en compacter te maken. Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid van de winkelkernen vergroten. De regeling is van toepassing op de kernen Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Grijpskerk.

Ondernemers en vastgoedeigenaren in de kernwinkelgebieden kunnen gebruik maken van subsidie voor gevelverbetering. Ook is subsidie mogelijk voor de planontwikkeling. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor ondernemers uit de retailsector om hun bedrijf te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Doel hiervan is om leegstand in de winkelcentra te beperken en om de centra compact en toekomstbestendig te maken.

Wethouder Elly Pastoor: “Dit is een ontzettend belangrijke regeling , die kansen biedt voor winkeliers en ondernemers, zeker nu vanwege corona. Belangrijk voor het aantrekkelijk maken en houden van compacte winkelcentra waar het goed winkelen is voor het publiek, in een aangename omgeving. Met ook volop kansen voor ondernemers om gezamenlijk winkelend publiek te trekken. Alle maatregelen bij elkaar moeten ervoor zorgen dat het publiek (nog) meer naar de winkelcentra in Westerkwartier trekt. De gemeente slaat hiervoor de handen ineen met de ondernemers.” De stimuleringsregeling versterking winkelcentra maakt onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma Retailvisie dat vorig jaar samen met de ondernemersverenigingen is opgesteld. Een ander onderdeel is een projectmatige aanpak van de leegstand. De twee centrummanagers gaan hiermee aan de slag. Het uitvoeringsprogramma Retail omvat daarnaast de volgende activiteiten: centrummanagement, verbeteren openbare ruimte en verblijfskwaliteit, promotie en marketing en versterking ondernemerschap. Meer informatie over de stimuleringsregeling is te vinden op

www.westerkwartier.nl/stimuleringsregeling