Tonk aanvraag

Ook zetten wij ons als PvdA fractie in voor ondersteuning met betrekking tot wonen. Vandaar dat onderstaande schrifelijke vraag aan het colege gesteld is.

Schriftelijke vragen met betrekking tot aanvragen TONK-steun gemeente Westerkwartier

Inleiding:
Recent hebben wij kunnen lezen dat de nieuwe steunregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) veel minder wordt gebruikt dan aanvankelijk verwacht. De regeling kan sinds vorige maand worden aangevraagd, vanuit het kabinet is een bedrag van 260 miljoen euro beschikbaar gesteld. De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen betalen. Via de regeling kan steun worden aangevraagd voor de periode van januari tot en met juni 2021. Gemeenten voeren de regeling uit en mogen ook zelf de regels en de hoogte van de uitkering bepalen.
Onze fractie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college om o.a. in beeld te krijgen of het aantal aanvragen in onze gemeente ook achterblijft bij de verwachting en hoe de door onze gemeente gestelde voorwaarden zich verhouden tot die van andere gemeenten:

Vragen:

  1. In hoeverre komt het aantal tot nu toe ontvangen aanvragen in de gemeente Westerkwartier overeen met de verwachting?
  2. Heeft de gemeente signalen ontvangen dat de voorwaarden te hoge belemmeringen vormen voor de boogde doelgroep?
  3. Hoe verhoudt de voorwaarde gesteld door het Westerkwartier m.b.t. beschikbare geldmiddelen (niet hoger dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (echtpaar)*) zich tot andere gemeenten?
  4. Hoe verhoudt het maximaal aan te vragen bedrag van € 500 per maand* zich t.o.v. andere gemeenten?
  5. Hoe bent u tot bovenstaande voorwaarden gekomen?