Een goede gezondheid van groot belang

Gezondheid is 1 van de belangrijke speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Met het onderstaande programma kan er voorkomen worden dat er aandacht besteed wordt aan b.v. overgewicht.

Gemeente Westerkwartier maakt pilot met innovatieve Fitgaaf!-app mogelijk!

Hoe kunnen we kinderen en hun ouders op innovatieve wijze stimuleren om gezonder te leven en meer te bewegen? Deze vraag bracht de Groninger zzp-er Tom Steffens op het innovatieve idee van een Fitgaaf!-app. De gemeente Westerkwartier is enthousiast over het innovatieve idee en stelt een innovatiesubsidie beschikbaar om een pilot met de app in het Westerkwartier mogelijk te maken. Verwacht wordt dat de app deze zomer beschikbaar komt.

Fitgaaf!-app
In de app kunnen gedurende drie weken allerlei mini-games over gezond eten, drinken, bewegen en slapen worden gespeeld. Via deze mini-games activeer je kinderen èn hun ouders en begeleid je ze naar gezond aanbod (voedsel en bewegen) uit de regio. Een voorbeeld van een mini-game is ‘Catch’. Daarin moet fruit worden gevangen dat veel in Nederland geteeld wordt. De spelers leren zo over de herkomst en daarmee ook hoe duurzaam de verschillende soorten fruit zijn. De app stimuleert zo niet alleen om gezonder te leven en meer te bewegen, maar verbindt en promoot ook het Westerkwartierse aanbod op dat terrein.

Wethouder Gezondheid Elly Pastoor: “De app past geweldig bij veel onderwerpen waar we als gemeente aan werken: het voedselakkoord, het gezondheidsbeleid en het lokaal sportakkoord”.

Wethouder Innovatie Hielke Westra: “Hier zien we waarom we een innovatiefonds in het leven hebben geroepen. Ondernemers kloppen bij ons aan en via deze subsidie helpen we ideeën verder en kunnen we er in het Westerkwartier als eerste kennis mee maken.”.

Door middel van deze pilot wil Tom Steffens de app verder verbeteren en testen of en hoe de begeleiding naar gezond regionaal aanbod nog beter kan. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan leuke, gezonde workshops op basisscholen om de app te promoten en de boodschap ervan te versterken.