Verkoop voormalig schoolgebouw Jonkersvaart aan stichting Dorpshuis Jonkersvaart

Thuis in het Westerkwartier.

Stichting Dorpshuis Jonkersvaart koopt het pand Jonkersvaart 49a per 4 maart 2022 van de gemeente Westerkwartier voor het realiseren van een dorpshuis.

Het lege pand aan de Jonkersvaart 49a te Jonkersvaart was tot medio 2018 in gebruik als obs ’t Jonkertje en een deel daarvan als “dorpskamer” voor Jonkersvaart. Na sluiting van de basisschool is het gebouw in eigendom van de voormalige gemeente Marum gekomen.

Een dorpshuis zal de lokale leefbaarheid en welzijn in Jonkersvaart vergroten door het aanbieden van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. De voormalige lokalen van de school zullen worden samengevoegd tot een grotere ruimte die flexibel is op te delen in kleinere ruimten. Hier zullen dorpsbijeenkomsten zoals Pasen, Sinterklaas, Kerstviering, ALV’s en Nieuwjaarsrecepties worden georganiseerd. Ook worden er Yoga- en gymnastiekactiviteiten voor jong en oud aangeboden, filmvoorstellingen, een repetitieruimte voor zangkoor en diverse sociale activiteiten als darten en kaarten.

Volgens dorpswethouder Elly Pastoor is “een dorpshuis van groot belang voor de leefbaarheid en de toekomst, het is een verbindend element in het dorp. Er is grote bewondering voor de inzet van alle partijen om een dorpshuis in Jonkersvaart te realiseren. Wij zijn er lange tijd mee bezig geweest maar dan krijg je ook wat”.

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier